Akuutin saama palaute ja kehittämistoimenpiteet

Potilaspalautteet ja niistä johdetut toimenpiteet käsitellään laatujärjestelmän mukaisesti Akuutin yksiköissä ja johdossa. Palautteista käynnistyvässä kehitystyössä ovat myös mukana Akuutin omat kokemusasiantuntijat ja asiakasraadin jäsenet.
 
Jonoista ja ruuhkista tiedottamista tehostettu ja parannettu

Akuutissa on lisätty ja kehitetty päivystyspoliklinikoilla tiedottamista jonoista ja ruuhkista. Odotusajat näkyvät potilaille ja saattajille päivystyspoliklinikoiden odotusaulan info-tv:ssä. Päivystyksissä henkilökunnan työpisteitä on järjestetty myös uudelleen niin, että avuntarpeen kiireellisyyden arvioinnin jälkeen potilas pääsisi oikea-aikaisesti hoitoon. Yhteistyötä vuodeosastojen kanssa on lisätty, jotta potilas siirtyy nopeammin jatkohoitoon päivystysalueilta.

Lisäksi on otettu käyttöön erilliset kuulutukset ruuhkista ja ne ovat käytössä jo nyt Jorvin päivystyspoliklinikalla ja tullaan antamaan myös Peijaksen päivystyspoliklinikalla.

 
Potilailta kiitosta hoidosta ja kohtelusta

Potilailta ja omaisilta tuleva runsas positiivinen palaute on myös osaltaan tukemassa potilaskeskeistä toimintaamme.

Potilaat kiittävät hoidosta ja kohtelusta

”Minua hoitanut sairaanhoitaja oli kiireestä huolimatta erittäin empaattinen, ammattitaitoinen ja miellyttävä.”

”Kiitos teille, arjen sankarit!”

”Erittäin hyvää palvelua. Ensiluokkaista hoitoa.
Teette loistavaa työtä!”

”Jatkakaa samaan malliin.
Olen teille äärettömän kiitollinen.”

”On aivan käsittämätöntä, kuinka jokaisella hoitajalla on aina aikaa kauniiseen katseeseen, lämpimään hymyyn
ja tehokkaaseen toimintaan.”


”Bravo! Potilas ja omainen ovat täysin selvillä terveydentilasta ja jatkohoidosta.”

 
 Kommentit on saatu käyttäjiltä kerätyistä palautelomakkeista.


Hyvää palvelua kehitetään edelleen

Päivystyksen asiakaspalvelutilanteet ovat aina vaativia, koska kyse on kiireellistä hoitoa, apua tarvitsevista potilaista ja eri asteisesta hätätilanteesta. Päivystyspisteiden asiakaslähtöistä palvelua ja potilaan hoitopolkua halutaan kehittää moni tavoin jatkossakin. Koko henkilökunnan palveluasennetta vahvistetaan myös mm. jatkuvalla asiakaspalvelukoulutuksella.
  
Panostamme jatkossakin kehitystyöhön potilasturvallisen toimintamme parantamiseksi  

Potilasturvallisuuden jatkuva kehittäminen ja toimiminen terveydenhuollon palvelujen laatua edistävien periaatteiden mukaisesti on tärkeä asia Akuutin ammattilaisille. Akuuttiin tulleiden potilaspalautteet ovat tarpeellisia ja merkityksellisiä, koska niitä hyödynnetään myös jatkuvassa kehitystyössä potilasturvallisen toimintamme parantamiseksi.
 
Mobiililaitteiden latauspisteet

Päivystyspisteisiin on laitettu potilaiden ja heidän saattajien käyttöön puhelimien latauspisteitä Akuutin eri päivystysalueille.

 Palaute.jpg

Suositusindeksi 83/100.