Pää- ja kaulakeskus kokemusasiantuntijat

Yhteisen koulutuksen kautta yhdessä tekemiseen
Pää- ja kaulakeskuksessa kokemusasiantuntija koulutukseen valitut sekä kokemusasiantuntijakoordinaattorit osallistuivat yhteiseen neljä kuukautta kestävään koulutukseen syksyllä 2018. Valmistumisjuhlaa vietettiin 4.12.2018 yhdessä Neurokeskuksen sekä Sisätautien ja kuntoutuksen kanssa. Yhdessä tekemisen päätavoitteena on potilaiden osallisuuden vahvistaminen ja yhteistyön muotojen kehittäminen asiakaskeskeisyyden lisäämiseksi Pää- ja kaulakeskuksessa. 

Monipuolinen osaaminen ja kokemukset käyttöön vaihtelevissa tehtävissä

Pää- ja kaulakeskuksessa on tarjolla erilaisia mahdollisuuksia terveydenhuollon ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyöhön. Vuonna 2019 kokemusasiantuntijoille on tehtäviä muun muassa uusien työntekijöiden perehdytyksissä, henkilöstön koulutuksissa, erilaisissa työryhmissä sekä toiminnan ja tilojen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.
 
Koordinaattoreiden yhteystiedot:

osastonhoitaja Pia Männikkö
pia.mannikko(at)hus.fi
 
sairaanhoitaja Kaija Ikäläinen
kaija.ikalainen(at)hus.fi