Neurokeskuksen kokemusasiantuntijat

Neurokeskuksessa aloitettiin kokemusasiantuntijatoiminta syksyllä 2018. Kokemusasiantuntijat ovat tehtäväänsä koulutettuja asiakkaita, potilaita tai läheisiä, jotka osallistuvat Neurokeskuksen palveluiden ja toiminnan kehittämiseen.
 
Kokemusasiantuntijan oma kokemus neurologisesta sairaudesta ja sen hoidoista antavat työkaluja palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Jaettu asiantuntijuus eli ammattihenkilökunnan ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyö tuottaa potilaslähtöisen ja toimivan hoitokulttuurin, jonka tuloksena on entistä parempi hoitokokemus potilaalle.
 
Neurokeskuksen kokemusasiantuntijat voivat toimia useissa eri tehtävissä, kuten hoito-ja palveluketjuun liittyvissä kehittämistehtävissä, uuden toiminnan suunnittelussa sekä koulutus- ja luennointitehtävissä.
 
Kokemusasiantuntijat
 
​Minna Aarvala ​Tapio Hill ​Jarmo Kantonen
 
 
Koordinaattori
 
osastonhoitaja
Jenni Komulainen
050 427 95 33
jenni.komulainen(at)hus.fi
 
​​