Kokemusasiantuntijat Psykiatriassa

ryhma_kuva_lo_res.jpg 
 
Jaettua asiantuntijuutta ja tasavertaista kumppanuutta arjessa
 
 
Psykiatrian yksiköissä on ollut kokemusasiantuntijatoimintaa yksittäisillä sairaanhoitoalueilla ja klinikoilla/vastuualueilla jo vuoden 2000 alusta lähtien, mutta toiminta on laajentunut HUS-tasoiseksi aivan viime vuosina. Erityisesti vuoden 2015 aikana toimintaa lisättiin eri yksiköissä. 
 
Kokemusasiantuntijatoiminta on yksi keino potilaslähtöisen hoidon toteuttamisessa. Se lisää potilaan osallisuutta mielenterveyspalveluissa, niiden toteuttamisessa ja kehittämisessä. Psykiatriassa kokemusasiantuntijat toimivat monenlaisissa erilaisissa tehtävissä, esimerkiksi vertaisohjaajina ryhmissä ammattilaisten kanssa, koulutuksissa ja erilaisissa kehittämistehtävissä. Vuodesta 2015 lähtien kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana sekä tulosyksikön että eri linjojen johtoryhmissä aktiivisina jäseninä.
 
Kokemusosaaminen käyttöön monipuolisesti
 
Psykiatriassa kokemusasiantuntijatoimintaa koordinoi iso joukko koordinaattoreita, välittävät pyyntöjä oman alueensa kokemusasiantuntijoille ja pitävät huolta alueensa kokemusasiantuntijatuntijoista, toiminnan kehittämisestä ja jatkuvuudesta. 
 

 Kokemusasiantuntijat toiminnan kehittäjinä

 
​​
 

 Koordinaattoreiden yhteystiedot

 
 
Psykoosilinja
Arja Kauppinen, arja.kauppinen@hus.fi (Vantaa)
Kristiina Kuusi, kristiina.kuusi@hus.fi (Vantaa)
Noora Kääriä, noora.kaaria@hus.fi (Espoo)
Minna Skogberg, minna.skogberg@hus.fi  (Espoo)
Jaana Järvi, jaana.jarvi@hus.fi (Kellokoski)
Riitta Takala, riitta.takala@hus.fi (Kellokoski)

Mielialahäiriölinja
Jaana Kurki, jaana.kurki@hus.fi
 
GNR
Sari Tuovinen, sari.tuovinen@hus.fi 
 
Nuorisopsykiatria
Tuija Honkonen, tuija.honkonen@hus.fi
Sini Hussein, sini.hussein@hus.fi
 
Hyvinkää
Tiina Honkanen, tiina.honkanen@hus.fi
Satu Lamminsivu, satu.lamminsivu@hus.fi
 
Lohja
Guni Lindroth, guni.lindroth@hus.fi
 
Länsi-Uusimaa
Daniel Hjort, daniel.hjort@hus.fi
 
Porvoo
Marko Rantanen, marko.rantanen@hus.fi