Kokemusasiantuntijat ja -toimijat

Potilas, asiakas tai palvelujen käyttäjä voi osallistua hoitojärjestelmän ja –prosessien kehittämiseen esimerkiksi kokemusasiantuntijana.
 

Mitä kokemusasiantuntijuus on?

 
Kokemusasiantuntija on valmennuksen suorittanut henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta. Hän voi olla joko nykyinen tai entinen potilas, omainen tai läheinen.
 
Yhteistyössä HUSin henkilöstön kanssa kokemusasiantuntija voi toimia jäsenenä erilaisissa työryhmissä, ohjausryhmissä tai johtoryhmissä. Jaetun asiantuntijuuden kautta hän käy keskustelua ja osallistuu HUSin toiminnan kehittämiseen antaen arvokkaan näkemyksen hoitoprosessista asiakkaan näkökulmasta.
 
Kokemusasiantuntija voi myös toimia tukihenkilönä tai ryhmänvetäjänä ja näin olla suora linkki HUSin henkilökunnan ja potilaiden sekä muiden asiakkaiden välillä.

Valinta kokemusasiantuntijavalmennukseen tapahtuu yhtymähallinnon, sairaanhoitoalueiden tai tulosyksiköiden valinnan kautta potilas, omainen tai läheinen kokemusta ja koulutusta hyödyntäen. ​
 

Kokemusasiantuntijoita kaikilla sairaanhoitoalueilla HUSissa​

 
HUSissa kokemusasiantuntijatoiminta laajenee kaikille sairaanhoitoalueille. 

HUSissa toimii tällä hetkellä kokemusasiantuntijoita HYKS Akuutissa, Naistentaudeissa ja synnytyksissä, Psykiatriassa, Sydän- ja keuhkokeskuksessa sekä Syöpäkeskuksessa ja Vatsakeskuksessa. Kokemusasiantuntijatoiminta on käynnistynyt myös
HYKS Pää- ja kaulakeskuksessa sekä Neurokeskuksessa, Sisätaudeissa ja kuntoutuksessa, Tulehduskeskuksessa, HUS-Tukipalveluissa sekä Lohjan sairaanhoitoalueella.
 
Seuraaviin valmennuksiin osallistuu HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgian, Hyvinkään, Porvoon ja Raaseporin tulevia kokemusasiantuntijoita.
 
Jo käynnistyneiden tulosyksiköiden osalta voit lukea kokemuksia oikealta palstalta ja sieltä löytyvät myös yksiköiden koordinaattoreiden tiedot.
​​​​​​​
a
b