Kokemusasiantuntijat

Kokemusasiantuntija on valmennuksen suorittanut henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta. Hän voi olla joko nykyinen tai entinen potilas, omainen tai läheinen.
 
Yhteistyössä HUSin henkilöstön kanssa kokemusasiantuntija voi toimia jäsenenä erilaisissa työryhmissä, ohjausryhmissä tai johtoryhmissä. Tämän jaetun asiantuntijuuden kautta hän osallistuu HUSin toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. 
 
Kokemusasiantuntija antaa arvokkaan näkökulman hoitoprosessiin asiakkaan näkökulmasta. Kokemusasiantuntija voi myös toimia esim. ryhmänvetäjänä yhdessä henkilökunnan edustajan kansssa

Yhtymähallinto, sairaanhoitoalue tai tulosyksikkö valitsee kokemusasiantuntijavalmennukseen osallistuvat potilaat, omaiset tai läheiset. Valinnassa otetaan huomioon mm. asianosaisten kokemus. 

HUSissa kokemusasiantuntijoita toimii jo kaikilla sairaanhoitoalueilla useilla toimialoilla. Lisää koulutetaan jatkuvasti. Oikealla olevalta palstalta voi lukea tarkemmin eri toimialojen kokemusasiantuntijatoiminnasta. Sivuilta löytyvät myös eri yksiköiden koordinaattoreiden yhteystiedot. 
​​​​​​​
a
b