Tukielin- ja plastiikkakirurgia

TuPla_KAT_asiantuntijat.JPG

Kokemusasiantuntijat ovat koulutuksen käyneitä henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta eri sairauksista (psyykkisistä tai somaattisista) joko niistä itse kärsivänä, toipuneena tai sairastuneen omaisena tai läheisenä.  Tukielin- ja plastiikkakirurgian ensimmäiset kokemusasiantuntijat valmistuivat marraskuussa 2019 ja varsinainen toiminta käynnistyi vuoden 2020 alusta.

Monipuolinen kokemusosaaminen käyttöön

Kokemusasiantuntijoiden avulla kuullaan todellisia tarinoita sairauden tai elämänkriisin aiheuttamista oireista ja tunteista, hoidosta sekä kuntoutumista edistäneistä asioista. Heidän avullaan tavoitteena on kehittää palveluita paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi, lisätä ihmisten ymmärrystä, muuttaa asenteita ja antaa toivoa muille samaa kokeneille. Kokemusasiantuntijuudella ei pyritä korvaamaan ammattiauttajien työtä, vaan täydentämään palveluita.

Kokemusasiantuntijoita voidaan hyödyntää mitä moninaisimmissa tehtävissä Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksikössä. He voivat esimerkiksi pitää luentoja ja alustuksia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille. Muita työtehtäviä voi olla palveluiden arvioiminen, suunnittelu ja kehittäminen, ammattilaisen työparina toimiminen, erilaisiin työryhmiin, asiakasraateihin ja tapahtumiin osallistuminen, ryhmänohjaus sekä vertaisryhmissä vierailu.

Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksikön koordinaattoreina toimivat

Anne Salonen, anne.salonen@hus.fi, hoitotyön kliininen asiantuntija

Kamilla Rautio, kamilla.rautio@hus.fi , sairaanhoitaja​

Katso video Tukielin- ja plastiikkakirurgian kokemusasiantuntijoiden työstä.
​​
​​