Syöpäkeskus kokemusasiantuntijat

Syöpäkeskuksessa aloitettiin kokemusasiantuntijatoiminta vuoden 2018 alussa. Kokemusasiantuntijat ovat tehtäväänsä koulutettuja asiakkaita, potilaita tai läheisiä, jotka osallistuvat Syöpäkeskuksen palvelujen ja toiminnan kehittämiseen.

Kokemusasiantuntijan oma kokemus syövästä, sen hoidoista ja sairauden läpikäymisestä antaa työkalut palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Jaettu asiantuntijuus eli ammattihenkilökunnan ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyö tuottaa potilaslähtöisen ja toimivan hoitokulttuurin, jonka tuloksena on entistä parempi hoitokokemus potilaalle.

Kokemusasiantuntija on mukana mm. toiminnan kehittämistyöryhmissä, koulutustilaisuuksissa, ryhmäohjaajana, opiskelijoiden ja uusien työtekijöiden perehdyttämisessä.
 
Kokemusasiantuntijatoiminnan tavoitteet

Kokemusasiantuntijatoiminnan tavoitteena on, että asiakas/potilas/läheinen osallistuu palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Kokemusasiantuntijatoiminnan tarkoituksena on, että
  • asiakas/potilas/läheinen kehittää palveluja yhteistyössä ammattihenkilökunnan kanssa
  • asiakkaan/potilaan/läheisen omakohtainen kokemus otetaan käyttöön palvelujen kehittämisessä
  • toiminnasta ja palveluista tulee asiakaslähtöisempää


Haluaisitko kokemusasiantuntijaksi?
Kokemusasiantuntijat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kokemusasiantuntijat koulutetaan  ja perehdytetään tehtäväänsä.
 
Jos olet kiinnostunut Syöpäkeskuksen kokemusasiantuntijatoiminnasta voit olla yhteydessä sähköpostitse hyksyopakeskuspotilasraati@hus.fi