Hyvinkään sairaanhoitoalueen kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntijat_Hyvinkää.jpg


Kokemukselle on käyttöä Hyvinkään sairaalassa

 
Hyvinkään sairaalan 14 ensimmäistä HUS Kokemusasiantuntijavalmennuksen käynyttä kokemusasiantuntijaa valmistui toukokuussa 2019. Nämä sairaalamme palveluita käyttäneet potilaat tai heidän omaisensa tulevat jatkossa toimimaan Hyvinkään sairaalassa kokemusasiantuntijatehtävissä kaikissa yksiköissä. Nyt valmistuvilla kokemusasiantuntijoilla on vankka kokemus monenlaisista sairauksista ja osalla heistä myös ammatin puolesta hyödyllisiä taitoja sairaalan toiminnan kehittämiseen.
 
Valmennus toteutettiin yhteisvalmennuksena kokemusasiantuntijatoiminnasta vastaavien ammattilaisten kanssa ja toiminnan kannalta tärkeä jaettu asiantuntijuus ja toimintamallit alkoivat muodostua jo valmennusvaiheessa. Kokemusasiantuntijatoiminnan tarkoituksena on saada potilaan ja omaisten ääni kuuluviin eri yhteyksissä organisaation kaikilla tasoilla. Palveluiden ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä lisää hoidon laatua ja vaikuttavuutta.
 
Hyvinkään sairaalan kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattorina toimii Soppi-koordinaattori Outi Nurminen
 

 https://youtu.be/0F6ktsMbn14​  (Jos video ei näy, avaa linkki Chrome-selaimessa)