Naistentaudit ja synnytykset kokemusasiantuntijat

Jaettua asiantuntijuutta ja tasavertaista kumppanuutta arjessa

Käynnistynyt kokemusasiantuntijatoiminta koetaan merkityksellisenä ja täydentävänä osana palvelujen suunnittelussa, tuottamisessa ja kehittämisessä Naistentautien ja synnytysten tulosyksikössä. Palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä on tärkeää saada palveluja käyttävien ihmisten ääni ja kokemukset kuuluviin.

Kokemusasiantuntija tuo oman arvokkaan kokemuksensa osaksi ammattilaisen osaamista, täydentäen sitä. Jaettu asiantuntijuus ja yhteistyö kokemusasiantuntijoiden ja hoitoalan ammattilaisten kesken kantaa hedelmää, antaa uusia näkökulmia ja edistää potilaslähtöistä hoitokulttuuria.

Kokemusosaaminen käyttöön monipuolisesti

Kokemusperäistä tietoa halutaan hyödyntää yhä enemmän. Valmennetuilla kokemusasiantuntijoilla on monenlaista kokemusosaamista mm. hoito- ja sairaalajaksoilta. Tätä kokemusosaamista halutaan hyödyntää ja käyttää monipuolisesti potilaslähtöisten palvelujen kehittämisessä Naistentautien ja synnytysten tulosyksikössä.
Kokemusasiantuntijat tulevat olemaan mukana mm. erilaisissa hoitopolkujen kehittämisprojekteissa sekä henkilökunnan koulutuspäivissä.

 

Koordinaattorien yhteystiedot

asiakaspalvelupäällikkö
Katriina Mikkonen katriina.k.mikkonen(a)hus.fi

laatupäällikkö
Monica Isotalo monica.isotalo(a)hus.fi