HUS Akuutin kokemusasiantuntijat

Hyvät kokemukset kannustavat kokemusasiantuntijoiden käyttöön
Akuutilla on hyviä yhteistyökokemuksia palveluiden käyttäjien ja heidän läheistensä osallistamisesta jo aikaisemmin toiminnan kehittämiseen. Akuutilla on ollut tulosyksikön johtoryhmätyöskentelyssä mukana kokemusasiantuntija vuodesta 2015. Akuutti hyödyntää potilaiden ja asiakkaiden kokemusperäistä tietoa yhä enenevässä määrin. Kokemusasiantuntijoiden osaamisesta on jo ollut hyötyä hoitokokemusten ymmärtämisen sekä toiminnan kehittämisen kannalta.

Osaaminen käyttöön monenlaisissa tehtävissä
Akuutissa kokemusasiantuntijoille on tarjolla monenlaisia tehtäviä: hoito- ja palveluketjuun liittyviä kehittämistehtäviä, uuden toiminnan suunnittelua, ammattilaisten työparina toimimista sekä erilaisia koulutus- ja luennointitehtäviä. Kokemusasiantuntijan oman kokemuksen jakaminen Akuutin moninaisissa työryhmissä on kaikkein keskeisintä. Akuutissa kokemusasiantuntijoita on jo osallistunut kokemuspuhujina mm. henkilökunnan koulutuspäiville sekä päivystyspotilaan hoitopolkujen kehittämiseen.

 

 

 Kokemusasiantuntijat HUS Akuutissa

 
Koordinaattorien yhteystiedot

laatupäällikkö
Eliisa Meskanen, eliisa.meskanen(a)hus.fi

elinluovutuskoordinaattori
Kukkamaaria Nurmi, kukkamaaria.nurmi(a)hus.fi