Kuvantamisen kokemusasiantuntijat

HUS Kuvantamisella on erinomaisia kokemuksia asiakkaiden osallistamisesta toiminnan kehittämiseen.

Hyviä kokemuksia ja käytänteitä

- Vuonna 2017 pidetyt kliinikoiden ja potilaiden ryhmähaastaattelut auttoivat meitä ymmärtämään paremmin erilaisten asiakkaittemme tarpeita ja etenkin kliinikoilta saimme tärkeitä havaintoja  ja kiteytyksiä toiminnastamme, kertovat koordinaattorit. 

Ryhmähaastatteluista saatua tietoa on hyödynnetty asiakaskokemuksen kehittämisessä, mikä on yksi HUS-Kuvantamisen läpimurtohankkeista.

Kokeilusta pysyväksi toiminnaksi

Kokemukset asiakkaiden osallistamisesta ovat olleet niin myönteisiä, että kokemusasiantuntijoiden kanssa yhteiskehittäminen on jatkossa pysyvää toimintaa.

Kokemusasiantuntijat ovat ketterästi mukana mm. eri ratkaisu- ja arviointitilanteissa, testaamassa potilasohjeiden ymmärrettävyyttä ja opasteiden toimivuutta.

HUS Kuvantamisen henkilökunta kehittää systemaattisesti palvelujaan yhdessä HUS:n valmennettujen kokemusasiantuntijoiden kanssa. HUS Kuvantaminen lainaa kokemusasiantuntijoita eri tulosyksiköiltä kehitystehtävien mukaan.


​​​​Koordinaattorien yhteystiedot

asiakaspalvelupäällikkö
Kristiina Lehtinen, kristiina.lehtinen(a)hus.fi

erikoissuunnittelija
Kaisa Tyni, kaisa.tyni(a)hus.fi


www.hus-kuvantaminen.fi​