HUS:ssa potilas osallistuu ja vaikuttaa

Potilaan, asiakkaan tai palvelujen käyttäjän on mahdollista vaikuttaa hoitojärjestelmän ja hoitoprosessien toimivuuteen myös toimimalla kokemusasiantuntijana.

Kokemusasiantuntijat toimivat ammattilaisten kanssa jaetun
asiantuntijuuden pohjalta. 

Kokemusasiantuntijan tehtävät, koulutus ja palkkiot


Kokemusasiantuntija on koulutuksen käynyt henkilö, jolla on
omakohtaista kokemusta sairaudesta tai sairastavan
läheisenä/omaisena elämisestä. Hänellä on kokemustietoa
sairastamisesta sekä hoidossa ja kuntoutuksesta olosta ja hän on
motivoitunut kehittämään palveluita tai auttamaan vertaisiaan.

Hänellä on valmiudet toimia:

  • jäsenenä erilaisissa työryhmissä, ohjausryhmissä ja johtoryhmissä
  • palveluiden arvioinnissa ja tutkimusryhmissä
  • uuden toiminnan suunnittelussa
  • tukihenkilönä tai ryhmänvetäjänä

Kokemukseen perustuvat asiantuntijatehtävät ovat palkkioperusteisia ja valtakunnallisia suosituksia antaa Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry (KoKoa ry).

Tavoitteet ja toimintatapa

 
HUS:ssa on tavoitteena kehittää ja kouluttaa uusia käytäntöjä potilaan osallisuuden lisäämiseksi magneettisairaalamallin mukaisesti, näyttöön perustuen ja kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen(Global Center for Nursing Executives, GCNE)

Kokemusasiantuntijoiden, -toimijoiden ja asiakasraatien toiminta ollaan mallintamassa ja vakiinnuttamassa Magneettisairaalamallin mukaisesti laajasti HUS tulosyksiköiden ja sairaanhoitoalueiden toiminnan osaksi. Tähän liittyy henkilökunnan ja asiakkaiden koulutus jaetun asiantuntijuuden osaajiksi.

Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry (KoKoa ry)

 
KoKoa ry​ on molemmilla kotimaisilla kielillä toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia kokemusasiantuntijuuden ja kokemustiedon edistäjänä ja edunvalvojana koko Suomessa. Yhdistyksen tavoitteena on poistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja. Yhdistys tuo jäsenistönsä kautta sosiaali- ja terveyspalveluihin asiakkaan näkökulman ja osallisuuden.

HUS tekee yhteistyötä järjestötasolla Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry:n kanssa muun muassa kokemusasiantuntijatoiminnan suunnittelussa ja koulutuksessa.
 

Kansallinen kärkihanke STM:ssä

Asiakkaiden osallistumisen toimintamallia on rakennettu myös maakunnallisten kokeilujen kautta. Työ on osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta.

Lisää tietoa tästä löytyy STM:n tiedotteesta 8.5.2018 Miten rakennetaan osallistava toimintakulttuuri? Asukkaat ja asiakkaat mukaan palvelujen kehittämiseen.​