Asiakasraadit

Potilaalla/asiakkaalla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä potilaslähtöistä ja sujuvampaa hoitokulttuuria, tilojen käyttöä ja palveluita toimimalla asiakasraadin jäsenenä.

Asiakasraadissa on mukana palvelun tuntevia asiakkaita, heidän omaisiaan ja henkilökuntaa. Valinta asiakasraatiin tapahtuu yhtymähallinnon, sairaanhoitoalueiden tai tulosyksiköiden valinnan kautta asiakkaan kokemusta ja koulutusta hyödyntäen. 

Tulosyksikkökohtaisten koordinaattorien tiedot löytyvät tulosyksikköjen asiakasraatisivuilta, joihin on linkit tämän sivun oikeassa palstassa. Valmennettujen asiakasraadin jäsenten toimikausi on lähtökohtaisesti noin kaksi vuotta.
 

Asiakasraadin tavoitteet ja toimintatapa

 
HUS:ssa on tavoitteena kehittää ja kouluttaa uusia käytäntöjä potilaan osallisuuden lisäämiseksi magneettisairaalamallin mukaisesti, näyttöön perustuen ja kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen (Global Center for Nursing Executives, GCNE).

Kokemusasiantuntijoiden, kokemustoimijoiden ja asiakasraatien toiminta ollaan mallintamassa ja vakiinnuttamassa Magneettisairaalamallin mukaisesti laajasti HUS tulosyksiköiden ja sairaanhoitoalueiden toiminnan osaksi. Tähän liittyy henkilökunnan ja asiakkaiden koulutus jaetun asiantuntijuuden osaajiksi. 
 

Asiakasraadit toiminnassa aktiivisesti HUSissa

 
HUSissa asiakasraateja toimii aktiivisesti lähes kaikissa HYKS sairaanhoitoalueen tulosyksiköissä, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla. Hyvinkään sairaanhoitoalueella medisiinisessä tulosyksikössä on myös käynnistynyt raatitoiminta. Lisäksi asiakasraatitoimintaa ollaan valmistelemassa mm. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueille.

Kansallinen kärkihanke STM:ssä

 
Asiakkaiden osallistumisen toimintamallia on rakennettu myös maakunnallisten kokeilujen kautta. Työ on osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta.
Lisää tietoa tästä löytyy STM:n tiedotteesta 8.5.2018 Miten rakennetaan osallistava toimintakulttuuri? Asukkaat ja asiakkaat mukaan palvelujen kehittämiseen.


Lisätietoja ja -materiaalia
​​​​​