Asiakasraadit

Potilaalla/asiakkaalla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä potilaslähtöistä ja sujuvampaa hoitokulttuuria, tilojen käyttöä ja palveluita toimimalla asiakasraadin jäsenenä.

Asiakasraadissa on mukana palvelun tuntevia asiakkaita, heidän omaisiaan ja henkilökuntaa. Valinta asiakasraatiin tapahtuu yhtymähallinnon, sairaanhoitoalueiden tai tulosyksiköiden valinnan kautta asiakkaan kokemusta ja koulutusta hyödyntäen. 

Tulosyksikkökohtaisten koordinaattorien tiedot löytyvät tulosyksikköjen asiakasraatisivuilta, joihin on linkit tämän sivun oikeassa palstassa. Valmennettujen asiakasraadin jäsenten toimikausi on lähtökohtaisesti noin kaksi vuotta.

 
HUSissa asiakasraateja toimii aktiivisesti lähes kaikissa HYKS sairaanhoitoalueen tulosyksiköissä sekä Raaseporin, Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueilla.​
 

Asiakasraadin tavoitteet ja toimintatapa

 
HUSissa on tavoitteena kehittää ja kouluttaa uusia käytäntöjä potilaan osallisuuden lisäämiseksi magneettisairaalamallin mukaisesti, näyttöön perustuen ja kansainvälistä yhteistyötä hyödyntäen (Global Center for Nursing Executives, GCNE). Magneettisairaalastatusta haetaan ANCC:lta (American Nurses Credentialing Center). Status myönnetään vain sairaaloille, joissa hoidon laatu on erinomaista ja täyttää tietyt laatukriteerit.

 
Kokemusasiantuntijoiden, kokemustoimijoiden ja asiakasraatien toiminta ollaan mallintamassa ja vakiinnuttamassa Magneettisairaalamallin mukaisesti laajasti HUSin tulosyksiköiden ja sairaanhoitoalueiden toiminnan osaksi. Tähän liittyy henkilökunnan ja asiakkaiden koulutus jaetun asiantuntijuuden osaajiksi. 

 
 
​​​​​