TuPlan asiakasraati 2019

Tukielin- ja plastiikkakirurgia asiakasraati

HUSin Tukielin-ja Plastiikkakirurgian tulosyksikkö hoitaa ortopedian ja traumatologian, plastiikkakirurgian, käsikirurgian, leukakirurgian  ja luutuumorikirurgian potilaita. Yksikössä hoidetaan vuosittain noin 117 000 potilasta, ja se toimii Töölön, Peijaksen ja Jorvin sairaaloissa. ​

TuPlan asiakasraati aloitti toimintansa maaliskuussa 2018, ja on päässyt kahdeksan asiakasraadin jäsenen voimin hyvään vauhtiin. Kaikilla asiakasraadin jäsenillä on vahva kokemus erikoissairaanhoidon palveluista. Toimintaa koordinoi neljä hoitohenkilökunnan edustajaa eli koordinaattoria eri hoitoyksiköistä.  Asiakasraadin toimintaa ohjaavat myös ensimmäisellä tapaamiskerralla maaliskuussa 2018 sovitut pelisäännöt.

Asiakasraati aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä

Tukielin- ja plastiikkakirurgian tulosyksikön henkilökunnan ja asiakasraadin jäsenten yhteinen työskentely on ollut positiivinen ja innostava kokemus. 

Työpyyntöjen pohjalta asiakasraatilaiset ovat vierailleet eri yksiköissä ja jakaneet potilaskokemuksiaan erilaisten haastatteluiden kautta. TuPlan palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittämistä ja arviointia on toteutettu seuraavasti: 

Digihoitopolun arviointi

Opasteiden havainnointi

Asiakaspalautekäsittely

Tekonivelpotilaan ja omaisen infotilaisuuden arviointi

Siltasairaalan mallitilan havainnointi

Uuden vastaanottotoimitilan arviointi Postitalossa

Potilasturvallisuuden havainnointikävelyt

Yksikön kehittämispäivälle osallistuminen

Asiakaspalvelun kehittäminen

Puhelinpalvelun kehittäminen

Vastaanottotoiminnan kehittäminen

Luutuumorihoitopolun kehittäminen

Ajankohtaisiltapäiviin osallistuminen

Uusien sairaalahankkeiden toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuminen.

Asiakasraadin toiminnasta on tutkimusten mukaan hyötyä monella tavalla

Henkilökunta oppii kohtaamaan hoidossa potilaan ja tämän perheen paremmin.

Hoidon laatu ja potilasturvallisuus paranevat, samalla potilaan hoitokokemus paranee.

Hoitoyksiköiden johtajat ja henkilökunta saavat arvokasta tietoa potilaan ja tämän perheen kokemuksista. Näiden kokemusten pohjalta henkilökunta osaa ohjata potilasta paremmin, jolloin potilas osaa hoitaa itseään oikein myös hoitojakson jälkeen. 

Yhdessä syntyy luovia ratkaisuja, joiden avulla palveluja voidaan kehittää!


Koordinaattorien yhteystiedot

sairaanhoitaja
Hanna-Mari Hakkarainen, hanna-mari.hakkarainen(a)hus.fi

osastonhoitaja
Ulla Frondelius, ulla.frondelius (at) hus.fi

apulaisosastonhoitaja 
Minna Tikkanen, minna.m.tikkanen(at)hus.fi

apulaisosastonhoitaja 
Marjaana Keski-Hannula, marjaana.keski-hannula(at)hus.fi