HUSLAB asiakasraatitoiminta

HUSLABin asiakasraati on aloittanut toimintansa keväällä 2018. Asiakasraadissa on mukana monipuolisesti laboratoriopalveluita käyttäviä ja palvelut hyvin tuntevia asiakkaita.

 

Toiminnan tavoitteet

 

Asiakasraadin tavoitteena on kehittää HUSLABin toimintaa ja palveluja entistä asiakaslähtöisemmiksi. Raatilaisten esittämät ideat, näkemykset, kokemukset ja mielipiteet  ovat kullanarvoisia toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

 

Mukaan asiakasraatitoimintaan?

 

Asiakasraadin jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Uudet asiakasraatilaiset perehdytetään tehtäväänsä kaksipäiväisellä valmennuksella. Raati kokoontuu säännöllisin väliajoin. Asiakasraadin toimintaa koordinoi kolme henkilöä.

Jos olet kiinnostunut HUSLABin asiakasraatitoiminnasta tai haluat tuoda jonkin asian asiakasraadin käsiteltäväksi, voit olla yhteydessä sähköpostitse HUSLABin asiakasraadin koordinaattoreihin.

 

Koordinaattorien yhteystiedot:

 
 
osastonhoitaja
 
Maria Sandberg, maria.sandberg (a) hus.fi
 
 
 
osastonhoitaja
 
Anu Tammikivi, anu.tammikivi (a) hus.fi
 
 

 HUSLABin asiakasraati