Kuvantamisen asiakasraati

asiakasraati_578x178_2.jpg

Innolla mukaan uuteen toimintaan

HUS Kuvantaminen lähti mukaan asiakasraatitoimintaa innolla. Asiakasraati aloitti työskentelyn alkuvuodesta 2018. Asiakasraadin jäsenet ovat Kuvantamisen palveluja tuntevia asiakkaita. Asiakasraati osallistuu ja vaikuttaa Kuvantamisen palveluiden, asiakaskokemuksen kehittämiseen ja arviointiin.

Raatilaiset kehittämiskumppanina


Koulutetut raadin jäsenet ovat kehittämiskumppani, he tuovat potilaan ja asiakkaan näkemyksiä esiin toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

Kuvantamisen asiakasraadin jäsenet ovat osallistuneet toimipistevierailuihin  tarkastellen potilaan ja omaisen näkökulmasta esim. opasteiden toimivuutta.

Jatkossa asiakasraadin jäsenet työstävät yhdessä henkilökunnan kanssa myös avoimen palautteen kautta tulevia mahdollisia kehittämiskohteita. Lisäksi palautteet ja niistä johdetut toimenpiteet käsitellään Kuvantamisen tulosyksikön laatujärjestelmän mukaisesti yksiköissä.

HUS Kuvantamisessa henkilökunnan ja asiakasraadin jäsenten yhteinen työskentely on ollut positiivinen ja innostava kokemus. Asiakasraadin käyttö on lähtenyt hyvin käyntiin ja toimintaa kehitetään yhdessä eteenpäin.


Koordinaattorien yhteystiedot

asiakaspalvelupäällikkö, HUS Kuvantaminen
Kristiina Lehtinen, kristiina.lehtinen(at)hus.fi

erikoissuunnittelija, HUS Kuvantaminen
Kaisa Tyni, kaisa.tyni(at)hus.fi

www.hus-kuvantaminen.fi