Asiakkaan osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksia

HUSissa potilaat voivat vaikuttaa ja osallistua palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin monin tavoin. Meillä toimii koulutettuja asiakasraadin jäseniä sekä kokemusasiantuntijoita, jotka tekevät yhteistyötä henkilökunnan ja johdon kanssa. Toimintaamme voi vaikuttaa myös antamalla asiakaspalautetta. 

Myös kansallinen lainsäädäntö ja erilaiset kansainväliset laatujärjestelmät edellyttävät, että asiakkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Ne edellyttävät myös näyttöä siitä, että osallisuudella on vaikutusta hoidon tuloksiin.
 
Vuonna 2018 julkaistiin kansallisena toimintamallina asiakasosallisuuden portaat (kuva alla). Toimintamalli kuvaa asiakkaiden osallistumisen kokonaisuuden sekä niitä edellytyksiä, joita tarvitaan toimivan osallistumisten toteuttamiseksi eri palveluissa. 
 
HUSissa on otettu käyttöön malli, joka vastaa tätä kansallisesti julkaistua mallia. Se suunniteltiin Potilas aktiivisena osallistujana ja vaikuttajana –hankkeessa
 


​Kuva alkuperäisessä yhteydessä Sosiaali- ja terveysministeriön raportissa