Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Käyttöturvatiedotteiden toimittaminen ja tilastotietoa

Kemikaalialtistuksissa käytämme tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteita apuna myrkytysriskin arvioinnissa. Riskinarviointiin tarvitsemme tiedot vaaraa aiheuttavista ainesosista, pH:sta ja yleisistä ominaisuuksista kuten olomuodosta, väristä ja hajusta.

Kaikki käyttöturvallisuustiedotteet tulee toimittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), joka on virallinen nimetty elin vastaanottamaan käyttöturvallisuustiedotteet Suomessa (CLP, artikla 45). Myrkytystietokeskuksella ei ole omaa tietokantaa käyttöturvallisuustiedotteille vaan käytämme Tukesin tarjoamaa tietokantaa.

Lisää tietoa:

https://tukes.fi/kemikaalit/kemikaalitietojen-ilmoittaminen​

Myrkytystietokeskus
sähköposti:  zlexlglf@uhf.svif.suh@sytykrym
p. 09 471 977