Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Käyttöturvatiedotteiden toimittaminen

Kemikaalialtistuksissa käytämme tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteita apuna myrkytysriskin arvioinnissa. Riskinarviointiin tarvitsemme tiedot vaaraa aiheuttavista ainesosista, pH:sta ja yleisistä ominaisuuksista kuten olomuodosta, väristä ja hajusta.

Kaikki käyttöturvallisuustiedotteet tulee toimittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), joka on virallinen nimetty elin vastaanottamaan käyttöturvallisuustiedotteet Suomessa (CLP, artikla 45). Myrkytystietokeskuksella ei ole omaa tietokantaa käyttöturvallisuustiedotteille vaan käytämme Tukesin tarjoamaa tietokantaa.

Katso lisätietoja kemikaalitietojen ilmoittamisesta Tukesin internetsivuilta

Myrkytystietokeskus
sähköposti: myrkytys@hus.fi
p. 09 471 977

Feedback

Löysitkö etsimäsi?