Rokotetutkimukseen osallistuminen

mevac6.jpgTutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista eikä siitä makseta rahallista korvausta. Rokotteet annetaan ilmaiseksi.
 
Kukin osallistuja saa joko tutkimusrokotteen tai lumevalmisteen. Tutkimus edellyttää yleensä 4-7 vastaanottokäyntiä. Verinäytteiden lisäksi pyydetään myös esimerkiksi uloste- tai virtsanäytteitä.
 
Osallistujille kerrotaan tutkimuksen kulusta etukäteen seikkaperäisesti ja heidän soveltuvuutensa tarkistetaan. Kullakin tutkimuksella on oma eettisen toimikunnan sekä lääkevalvontaviranomaisen hyväksymä
tutkimussuunnitelmansa, jota noudatetaan tarkasti.
 
Osallistumalla rokotetutkimukseen voit olla mukana terveytemme parantamiseen tähtäävässä kehitystyössä ja samalla
laajentaa omaa rokotesuojaasi.