Lääketeollisuudelle

​HUS Helsingin yliopistollinen sairaala tarjoaa ihanteelliset olosuhteet rokotetutkimukselle, sillä sen väestöpohjana on 24 kunnan sekä erva-alueiden muodostama 2,1 miljoonan asukkaan suurpiiri. Potilasmäärältään HUS on maamme suurin; sen eri toimipisteissä saa hoitoa noin puoli miljoonaa potilasta vuosittain.
 
Perusterveiden lisäksi MeVacissa voidaan tutkia yliopistosairaalan erityisryhmien potilaita. Joidenkin  harvinaisten tai vaativaa hoitoa edellyttävien sairauksien osalta HUS palvelee koko maata. 
 
MeVacin tilat on suunniteltu kliinistä rokotetutkimusta varten; verinäytteitä voidaan ottaa ja käsitellä soveltuvin osin. Tarvittaessa myös HUSin liikelaitokset ja tukipalvelut, kuten HUS Apteekki ja akkreditoitu tutkimuslaboratorio HUSLAB ovat käytettävissä. Sopimuksista ja taloudellisesta puolesta vastaa HYKS-instituutti. 
 
Tällä hetkellä keskuksessa voidaan tehdä kaikkia muita paitsi faasi I -tutkimuksia. Tutkittavien rekrytointiin voidaan käyttää useita kanavia, joiden joukosta valitaan kutakin tutkimussuunnitelmaa parhaiten palvelevat.
 


 

 Yhteystiedot

 
MeVacin johtaja, infektiosairauksien professori
Anu Kantele
050 427 0203
 
MeVacin vastuulääkäri,
korva-, nenä- ja kurkkutautiopin dosentti
Karin Blomgren
050 427 1579
 
MeVacin vastaava tutkimushoitaja
Rauni Pakarinen
050 311 6365
 
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi(a)hus.fi
 

 Lisätietoa