Toiminnan laadun tunnuslukuja 2016

Alla esitetään hoidon laatuun liittyviä sairaanhoitopiirimme tunnuslukuja. Niiden avulla on tarkoitus lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä ja auttaa organisaatioita oman toiminnan kehittämisessä.

Vaikka luvut on pyritty tuottamaan samalla tavalla kuin muissa sairaanhoitopiireissä, niitä ei voi suoraan verrata, koska lukuja ei ole vakioitu potilaiden iän, sukupuolen tai hoidettavien sairauksien vaikeusasteen suhteen ja niihin vaikuttaa myös mm. vuosittainen satunnaisvaihtelu. Siten luvut eivät suoraan ilmaise sairaaloiden ”paremmuusjärjestystä” ja niitä suositellaan tarkasteltaviksi yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

 

 Vuoden 2016 tunnuslukuja