Toiminnan laatu HUSissa

HUS panostaa voimakkaasti toiminnan laadun ja sen mittaamisen kehittämiseen. Näiden toimintojen tavoitteena on potilaan hoidon parantaminen. 

HUSissa valmistellaan kansainvälisen, kaikkia ammattiryhmiä koskevan ​laatujärjestelmän, JCI:n, käyttöönottoa sekä hoitotyön laatuun keskittyvän Magneettisairaalastatuksen hakemista.  Näissä molemmissa myöntävinä tahoina ovat kansainväliset organisaatiot ja myöntämisperusteina kansainvälisten laatukriteerien täyttyminen.

HUSissa laaditaan vuosittain laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelma (LAPO), jonka hyväksyy sairaanhoitopiirin hallitus. Hallitus käsittelee vuosittain myös raportin suunnitelman toteutumisesta.

HUSin Lean-kehittämisen yksikkö tukee puolestaan käytännön toiminnan kehittämistä HUS-alueen erikoissairaanhoidossa ja kunnissa. Lean on toiminnan kehittämisen työkalu, joka perustuu toiminnan sujuvoittamiseen.


ryhmä 1
ryhmä 2