Magneettisairaala

​​​​

HUSissa halutaan tuottaa vaikuttavaa hoitoa potilaiden parhaaksi. Tavoitteena on olla myös kansainvälisesti parhaiden joukossa.  Magneettisairaala (Magnet Hospital©) on kansainvälinen hoitotyö​n laatujärjestelmä ja tunnus erinomaisesta hoitotyöstä. Magneettisairaala-tunnuksen myöntää American Nurses Credentialing Center (ANCC) hakemuksesta ja perinpohjaisen auditoinnin perusteella. Magneettisairaala on saanut alkunsa Amerikassa 1980-luvulla tarkoituksenaan houkutella ja pitää työsuhteessa sairaanhoitajia magneetin lailla – tästä tulee nimi magneettisairaala.

Magneettisairaalassa hyvä johtaminen kannustaa hoitajia osallistumaan työnsä jatkuvaan kehittämiseen ja hoitotyöhön liittyvään päätöksentekoon. Hoitajien ammattiuralla kehittymistä tuetaan mm. täydennyskoulutuksella ja hoitotyön menetelmät perustuvat uusimpaan tutkittuun tietoon. Potilaan hoidon tuloksia (mm. painehaavat, kaatumiset, infektiot) sekä potilas- ja hoitajatyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti ja ne ovat parempia kuin muissa sairaaloissa keskimäärin. 

HUSiin on perustettu moniammatillisia asiantuntijaryhmiä organisaation eri tasoille. Niiden tehtävänä on ratkaista aktiivisesti hoitotyön käytännössä ilmenneitä ongelmia sekä tukea ja edistää yhtenäisten käytäntöjen juurruttamista potilaan hoitoon. Syöpäkeskus, Sydän- ja keuhkokeskus, Lasten ja nuorten sairaudet sekä Psykiatriakeskus ovat ensimmäisiä HUSin tulosyksiköitä, jotka hakevat Magneettisairaala-tunnusta

 

Kansainvälisesti katsottuna hoitotyön ja terveydenhuollon erinomaisiin tuloksiin vaikuttavat hyvä johtaminen, voimaannuttavat rakenteet, laadukas ammatillinen toiminta sekä uusi tieto, innovaatiot ja parannukset. Kuvassa näkyy, että nämä kaikki ovat kytköksissä toisiinsa.

Verrattaessa magneettisairaaloiden tuloksia ei-magneettisairaaloihin niiden on todettu olevan parempia mm.  potilastyytyväisyydessä ja -turvallisuudessa sekä hoidon laadussa, sairaanhoitajien pysyvyydessä työpaikassaan, työtyytyväisyydessä ja -turvallisuudessa sekä yhteistyössä tiimeissä ja eri ammattiryhmien välillä.​

Magneettitunnuksen saaneita sairaaloita on maailmalla yhteensä 498 (8/2019). USA:n sairaaloista noin 8% on saanut tunnuksen. Ohjelma on laajentunut kansainväliseksi vuonna 2004, ja USA:n ulkopuolisia magneettisairaaloita on kymmenen: Kanadassa, Australiassa, Saudi-Arabiassa, Libanonissa, Kiinassa, Jordaniassa ja Belgiassa (ensimmäisenä Euroopassa vuonna 2017).