Infektioturvallisuus

Hoitoon liittyvien infektioiden ja lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Sairaalassa on infektioiden torjuntaan erikoistunutta henkilökuntaa, joka ohjeistaa ja kouluttaa henkilökuntaa infektioturvallisuudessa. HUSin johto on sitoutunut infektioturvallisuuden seurantaan ja kehittämiseen ja vastaa viime kädessä sen toteutumisesta.

Hoitoon liittyvän infektion riski on sitä suurempi, mitä vaikeampaa sairautta hoidetaan, esimerkiksi tehohoidossa on noin kymmenkertainen riski saada hoitoon liittyvä infektio tavalliseen vuodeosastohoitoon verrattuna. Potilaista 5-15 % saa hoitoon liittyvän infektion. Yleisimpiä hoitoon liittyviä infektioita ovat leikkausalueen infektiot, virtsatieinfektiot, keuhkokuume ja yleisinfektiot. Suurin osa infektioista on lieviä.

Jokaisen sairaalan työntekijän tulee noudattaa toimintatapoja, joilla ehkäistään hoitoon liittyviä infektioita ja torjutaan lääkkeille vastustuskykyisiä mikrobeja. Näitä toimintatapoja ovat mm. hyvä käsihygienia, aseptiikka hoitotoimenpiteissä, tarkoituksenmukaiset suojaimet sekä mikrobilääkkeiden asianmukainen käyttö. Hoitoon liittyvää influenssaa estetään henkilökunnan influenssarokotuksilla. HUSissa henkilökunnan rokotuskattavuus on korkea, esimerkiksi vuonna 2018 yli 95 % henkilökunnasta sai influenssarokotteen. 

Potilas voi myös itse vaikuttaa sekä omaan että muiden potilaiden infektioriskiin muun muassa hyvää käsihygieniaa noudattamalla. Leikkaukseen tuleva potilas voi vähentää infektioriskiä noudattamalla tarkkaan leikkaukseen valmistautumisen ohjeita, lopettamalla tupakoinnin ja huolehtimalla ihonsa kunnosta.

Myös omaisten ja vierailijoiden on syytä tutustua hygieniaohjeisiin. 

Terveyskylä.fi-palvelusta löytyy Infektiotalo, jonne on koottu tietoa infektioiden tavallisimmista syistä ja niiden torjunnasta. Infektiotalosta löytyy muun muassa opas hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyyn. Linkki Infektiotaloon tässä.