Potilasturvallisuus HUSissa


Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä potilasturvallisuustyö perustuu riskienarviointiin, toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja turvallisuuden ylläpitämiseen. Tavoitteena on estettävissä olevien, hoidosta aiheutuvien haittojen minimointi. Potilasturvallisuutta kehitetään päivittämällä sairaanhoitopiirin potilasturvallisuussuunnitelma vuosittain.
 
Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyy potilasturvallisuussuunnitelman ja käsittelee vuosittain raportin potilasturvallisuussuunnitelman toteutumisesta.

HUS kehittää jatkuvasti uusia seurantamenetelmiä ja tavoitteena on mahdollisimman avoin tiedottaminen kaikissa potilasturvallisuutta edistävissä asioissa. HUS haluaa olla potilasturvallisuustyön ja -tutkimuksen edelläkävijä Suomessa. Potilaat ja heidän läheisensä otetaan myös mukaan potilasturvallisuuden kehittämiseen.
 
Seuranta ja raportointi
Potilasturvallisuustilannetta seurataan aktiivisesti. Tietoa kerätään sellaisista tekijöistä, jotka uhkaavat tai saattavat uhata potilasturvallisuutta. Tärkeää tietoa saadaan vaaratapahtumien raportointijärjestelmästä, johon henkilökunta voi ilmoittaa vaaratapahtumat. Kaikki vaaratapahtumat käsitellään hoitopaikassa ja tapahtuman perusteella päätetään jatkotoimet vaaratapahtumien ehkäisemiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

Potilasturvallisuuskoulutus
Potilasturvallisuuskoulutus on osa HUSin henkilöstön pätevyysvaatimuksia. Kaikki potilastyöhön osallistuvat terveydenhuollon ammattihenkilöt suorittavat Potilasturvallisuus-verkkokoulutuksen.

Infektioden torjunta
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. HUSissa on infektioiden torjuntaan erikoistunutta henkilökuntaa, joka ohjeistaa ja kouluttaa henkilökuntaa. Infektioiden torjunnassa esim. henkilökunnan influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi vähentää potilaiden influenssaan sairastumista ja potilaskuolemia, sillä sairaalassa on lähes kaksinkertainen riski saada influenssa samaan aikaan kuin muualla yhteiskunnassa.

Euroopan neuvoston suosituksena on eri riskiryhmien 75 %:n influenssarokotuskattavuus, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaiset. HUS on saavuttanut  tämän tavoitetason henkilökuntansa rokotuskattavuudessa.

Palaute hoidosta
Potilas voi antaa palautetta saamastaan hoidosta. HUSissa toteutetaan potilasturvallisuuskysely potilaille ja läheisille kahdesti vuodessa. Potilasturvallisuuskyselystä saadaan arvokasta tietoa potilaan näkökulmasta. Tietoa käytetään toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä hoidon ja palvelun asiakaslähtöisyyden parantamiseen.​
​​​​