Jos hoito ei vastaa odotuksia

Hoidon aikana esiin tullut virhe tai epäkohta tulee ottaa rohkeasti puheeksi hoitavien ammattihenkilöiden kanssa, sillä vaikka kaikki tekisivät parhaansa, hoito ei aina toteudu toivotulla tavalla. Keskustelu on paras tapa selvittää asioita.
 

Potilaspalaute

 
Toiminnastamme saatu palaute on meille tärkeää! Voit antaa palautetta toiminnastamme joko verkkosivullamme tai osastolta jaettavan paperilomakkeen kautta suoraan hoitoyksikköön. Hoitoyksikössä saadut palautteet käsitellään sinua hoitaneen henkilökunnan kanssa. Joistakin yksiköistä saat hoitojakson jälkeen myös kyselyn tekstiviestillä, mikäli olet antanut e-asiointiluvan. E-asiointilupaa kysytään ilmoittautumisen yhteydessä.
 

Muistutus

 
Jos olet tyytymätön hoitoon tai kohteluun, voit tehdä kirjallisesti vapaamuotoisen muistutuksen niistä asioista, joihin haluat meidän kiinnittävän huomiota toimintamme kehittämisessä. Muistutukseen annetaan aina kirjallinen vastaus, josta käy ilmi mitä kehittämistoimia on käynnistetty asioiden korjaamiseksi. Potilasasiamiehet neuvovat sinua asian eteenpäin viemisessä.
 

Kantelu

 
Jos olet tyytymätön hoitoon tai kohteluun, sinulla on myös oikeus tehdä kantelu joko Valviraan tai aluehallintovirastoon, terveydenhuollon toiminnan laatua valvoviin elimiin. Potilasasiamiehet neuvovat sinua kantelun tekemiseen liittyvissä asioissa.
 

Potilasvahinkoilmoitus

 
Hoitosi yhteydessä tapahtuneesta henkilövahingon epäilystä voit halutessasi tehdä potilasvahinkoilmoituksen korvauskäsittelyä varten Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivulla​.

Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.