Laatu ja potilasturvallisuus

Sairaalan ja sen henkilökunnan tärkein tehtävä on tarjota kaikille potilaille laadukasta ja turvallista hoitoa ja palvelua. Hoidon korkea laatu ja potilaslähtöisyys ovat tärkeitä arvoja HUSissa. Laatu- ja potilasturvallisuustyömme perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja riskien arviointiin.

Potilasturvallisuuden tavoitteena on, että hoito ja hoitoympäristö eivät aiheuta potilaalle hoitoon kuulumatonta vaaraa tai haittaa. Hoidon haittatapahtumia voivat olla esimerkiksi hoitoon liittyvät infektiot, väärä tai viivästynyt diagnoosi tai lääkitysvirhe.

Potilasturvallisuus edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. HUSissa myös potilas ja hänen läheisensä ovat tärkeässä roolissa hoidon turvallisuuden edistämisessä.​
 ​

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti aktiivisen ja suunnitelmallisen toimintamallin pohjalta. Analysoimme saamamme palautteen ja laadimme sen pohjalta parannussuunnitelman, jonka pohjalta muutoksia tehdään. Erityisen tärkeää on arvioida muutosten vaikuttavuutta. Turvallinen hoito on vaikuttavaa, se toteutetaan oikein ja oikeaan aikaan.

ryhmä 1
ryhmä 2
 

 Oppaita

 
 

 Linkkejä

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta