Jos hoito ei vastaa odotuksia

Hoidon aikana esiin tullut virhe tai epäkohta tulee ottaa rohkeasti puheeksi hoitavien ammattihenkilöiden kanssa, sillä vaikka kaikki tekisivät parhaansa, hoito ei aina toteudu toivotulla tavalla. Keskustelu on paras tapa selvittää asioita.
 
Potilaspalaute
 
  • Toiminnastamme saatu palaute on meille tärkeää! Voit antaa palautetta toiminnastamme joko internetin kautta tai osastolta jaettavan paperilomakkeen kautta suoraan hoitoyksikköön, jossa saadut palautteet käsitellään sinua hoitaneen henkilökunnan kanssa.
 
Muistutus
 
  • Jos olet tyytymätön  hoitoon tai kohteluun, voit tehdä kirjallisesti vapaamuotoisen muistutuksen niistä asioista, joihin haluat meidän kiinnittävän huomiota toimintamme kehittämisessä. Muistutukseen annetaan aina kirjallinen vastaus, josta käy ilmi mitä kehittämistoimia on käynnistetty asioiden korjaamiseksi. Potilasasiamiehet neuvovat sinua asian eteenpäin viemisessä.
 
Kantelu
 
  • Jos olet tyytymätön  hoitoon tai kohteluun, sinulla on myös oikeus tehdä kantelu joko Valviraan tai aluehallintovirastoon, terveydenhuollon toiminnan laatua valvoviin elimiin. Potilasasiamiehet neuvovat sinua kantelun tekemiseen liittyvissä asioissa.
 
Potilasvahinkoilmoitus
 
  • Hoitosi yhteydessä tapahtuneesta henkilövahingon epäilystä voit halutessasi tehdä potilasvahinkoilmoituksen korvauskäsittelyä varten Potilasvakuutuskeskuksen internetsivuilla.
  • Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.
​​