Sopen esitteet, lehdet ja kirjat

Sopesta löytyy erilaisia sairauksiin, terveyteen ja potilasjärjestöjen toimintaan liittyvää esitteitä. Suurin osa esitteistä on aina asiakkaiden saatavilla, esitetelineissä Sopen edustalla, vapaasti mukaan otettavissa.

Sisällä Sopessa on luettavissa useita potilasjärjestöjen lehtiä sekä hoitoalan ammattilehtiä. Lehtien artikkeleista voi ottaa kopioita.

Sopessa on terveyden ja sairauden hoitoon painottuva käsikirjasto. Kirjoista voi tarvittaessa ottaa muutaman sivun kopioita.

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta