Soppi tarjoaa monenlaista palvelua

 

Sopessa saat

  • mahdollisuuden kohtaamiseen kasvokkain
  • terveydenhuollon ammattilaisen tukea
  • tietoa terveydestä, sairauksista ja palvelujärjestelmästä
  • asiantuntijoiden ja potilasjärjestöjen tuottamaa materiaalia
  • ohjausta terveyteen liittyvien verkkopalveluiden käytössä
  • tietoa potilasjärjestöjen toiminnasta ja vertaistuen saatavuudesta
  • mahdollisuuden asiakaspäätteen käyttöön
  • opastusta verenpaineen mittaamiseen  

 

OLKA-ympyrä pienempi.jpg
Soppi on Hyvinkään sairaalan OLKA-piste

​OLKA on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen mahdollisuuden kiireettömään kohtaamiseen sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. 

OLKA- toiminta Hyvinkään sairaanhoitoalueella

Lisää tietoa OLKA-toiminnasta löydät  myös täältä.

 

Soppi koordinoi Hyvinkään sairaalan asiakasraati- ja kokemusasiantuntijatoimintaa

Potilaalla tai hänen läheisellään on mahdollisuus olla mukana kehittämässä potilaslähtöisiä ja sujuvampia hoito- ja kuntoutumiskäytäntöjä, tilojen käyttöä sekä muita palveluita toimimalla asiakasraadin jäsenenä tai kokemusasiantuntijana sairaalassa.

Tehtävään hakeutumisesta ja siihen liittyvästä koulutuksesta saat lisätietoa Sopesta.

 

Sopen esite

 

 

 

 

 

 

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta