Asiakkaan osallisuus

Soppi koordinoi Hyvinkään sairaalan asiakasraati- ja kokemusasiantuntijatoimintaa

Potilaalla tai hänen läheisellään on mahdollisuus olla mukana kehittämässä potilaslähtöisiä ja sujuvampia hoito- ja kuntoutumiskäytäntöjä, tilojen käyttöä sekä muita palveluita toimimalla asiakasraadin jäsenenä tai kokemusasiantuntijana sairaalassa.

Tehtävään hakeutumisesta ja siihen liittyvästä koulutuksesta saat lisätietoa alla olevista linkeistä.

Asiakasraatitoiminta

Kokemusasiatuntijatoiminta​