Siirry pääsisältöön

Yhdistetty haiman- ja munuaissiirto

Asiasanat:
  • munuaiset
  • elinsiirto
  • elinsiirtokirurgia

Diabeteksen aiheuttama munuaisvaurio, diabeettinen nefropatia, on Suomessa yleisin munuaissiirron syy. Munuaissiirron saaneiden, diabetesta sairastavien ennuste on huonompi verrattuna muihin siirtopotilaisiin johtuen sairauden jatkumisesta ja sen etenevästä luonteesta.
 

Tyypin 1 diabetes johtuu siitä, että haiman insuliinia tuottavat solut ovat lakanneet toimimasta. Seurauksena on insuliinin puute, jonka vuoksi verensokerin määrä suurenee. Koska insuliini erittyy haimasta, voidaan haimansiirrolla palauttaa potilaan normaali insuliinintuotanto. Haimansiirron ensisijainen tavoite on normalisoida potilaan glukoosiaineenvaihdunta ja hidastaa myöhempien diabeteskomplikaatioiden kehittymistä.

Kenelle yhdistetty haiman- ja munuaissiirto soveltuu?

Tällä hetkellä Suomessa haimansiirto tehdään samanaikaisesti munuaissiirron yhteydessä sellaisille tyypin 1 diabetesta sairastaville potilaille, joilla on munuaisten vajaatoiminta ja joiden katsotaan kestävän raskas ja riskialtis siirtoleikkaus.

Leikkaukseen soveltuvat potilaat valitaan tarkoin. Haiman ja munuaisen yhdistelmäsiirto soveltuu vain pienelle osalle munuaisten vajaatoiminnasta kärsivistä tyypin 1 diabeetikoista. Potilaiden tulisi olla mielellään alle 60-vuotiaita, painoindeksi ei saa olla yli 30 kg/m2. Varsinaisten munuaissiirtoselvitysten lisäksi perusteelliset sydäntutkimukset ennen leikkauspäätöstä ovat ensisijaisen tärkeitä.

Yhdistetyn munuaisen- ja haimansiirtoleikkauksen jälkeen voi esiintyä vakavampia jälkiseuraamuksia kuin pelkän munuaissiirron jälkeen, mutta hyödyt ovat paremmat, erityisesti pitkällä aikavälillä. Haimansiirto on ainoa menetelmä, jolla voidaan päästä insuliinista eroon moneksi vuodeksi.

Yhdistetyn munuais- ja haimansiirron tulokset

HUSissa tähän asti tehdyissä yhdistetyissä haiman- ja munuaissiirroissa on saatu hyviä tuloksia. Yhden vuoden kuluttua siirrosta 97 % potilaista on elossa ja 94% siirteistä toiminnassa. 

Toimipisteet

5B munuais- ja haimasiirrot, nefrologia, Meilahden kolmiosairaala

Osastolle 5B on keskitetty valtakunnallisesti munuais- ja haimansiirtopotilaat sekä munuaisten omaissiirtopotilaiden hoito. Lisäksi hoidamme munuais- ja…

Munuaispoliklinikka, Lohjan sairaala

Lohjan sairaalan munuaispoliklinikan toiminta-alueena on munuaissairauksien diagnostiikka ja hoito sekä munuaisten vajaatoimintaa sairastavien ja…

Feedback

Löysitkö etsimäsi?