Siirry pääsisältöön

Lastenpsykiatrinen osastohoito

Asiasanat:
  • lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrisilla osastoilla hoidamme lapsia, jotka tarvitsevat avohoitoa tiiviimpää hoitoa tai tutkimusta.

Lapsen omien näkemysten kuuleminen on meille erityisen tärkeää. Tavoitteenamme on vahvistaa lapsen toimintakykyä ja vuorovaikutustaitoja. Autamme lasta oppimaan erilaisia taitoja ikätasoa vastaavaksi, jäsentämään kokemusmaailmaansa sekä kohtaamaan vaikeita asioita ja tunteita.  

Käytämme hoidollisesti hyödyksi arkielämän tilanteita. Keskeisiä keinoja ovat selkeät rajat, säännöt ja sopimukset. Osastohoidon aikana on kiinteä päivä- ja viikkojärjestys. Päivät sisältävät yksilö- ja ryhmätilanteita. Selkeällä järjestyksellä lisätään lapsen turvallisuuden tunnetta ja tuetaan lapsen käyttäytymistä eri tilanteissa. Osastojaksojen aikana lapset yöpyvät osastolla sovitusti. 

Lastenpsykiatrinen hoito on perhekeskeistä. Vanhemmat ovat välttämätön osa lapsen hoitoa. Suunnittelemme hoidon yhdessä perheen kanssa yksilölliset tarpeet huomioiden. Autamme vanhempia tukemaan lapsen kasvua ja kehitystä. Perhe voi osallistua lapsen hoitoon osastolla ja erillisissä perhetapaamisissa. Lapsen kotilomat suunnittelemme yksilöllisesti. 

Yhteistyötä teemme koulun ja päiväkodin kanssa. Lapsi voi käydä hoidon aikana sairaalakoulua tai omaa koulua.  

Suunnittelemme vanhempien kanssa yhteistyössä lapsen kasvua ja kehitystä tukevan jatkohoidon. Suunnitteluun voi osallistua myös koulun ja sosiaalitoimen edustajia. 

Toimipisteet

Lastenpsykiatrian päiväosasto, Töölö

Lastenpsykiatrian päiväosastolla hoidamme 6–12-vuotiaita lapsia. Lapset tulevat päiväosastojaksoille pääsääntöisesti ahdistuksen tai masennuksen vuoksi.

Lastenpsykiatrian akuuttiosasto, Töölö

Lastenpsykiatrian akuuttiosastolla arvioimme ja hoidamme alle 13-vuotiaita lapsia, jotka tarvitsevat osastohoitoa akuutisti.

Lastenpsykiatrian hoito-osasto, Töölö

Lastenpsykiatrian hoito-osastolla annamme hoitoa lapsille, jotka tarvitsevat vastaanottojen lisäksi tiiviimpää lastenpsykiatrista hoitoa ja tutkimusta…

Lastenpsykiatrian intensiivihoidon yksikkö, Diakonissalaitos

Lastenpsykiatrian intensiivihoidon yksikkö vastaa Diakonissalaitoksen lastenkotiin sijoitettujen lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.