Siirry pääsisältöön

Lapsen seksuaalinen käyttäytyminen

Seksuaalisuus on tärkeä kehityksen osa-alue läpi elämän. Lapsella siihen liittyy muun muassa uteliaisuutta aihetta kohtaan, omaan kehoon tutustumista ja seksuaalissävytteisiä leikkejä. Joskus lapsen seksuaalinen käyttäytyminen herättää aikuisissa huolta, mutta usein käytös selittyy muilla syillä kuin hyväksikäytöllä.

Lapset ovat luontaisesti kiinnostuneita ympäröivästä maailmasta ja kiinnostus ulottuu muiden teemojen ohessa myös seksuaalisuuteen. Pienten lasten seksuaalisuus onkin avointa ja uteliasta uusien asioiden omaksumista, kuten oman ja toisen ihmisen kehon ihmettelyä, kosketukseen ja mielihyvän kokemukseen tutustumista sekä voimakkaiden tunteiden säätelyn harjoittelua. Se on myös käytöstapojen, sosiaalisten sääntöjen sekä omien oikeuksien opettelua. Normaaliin seksuaaliseen kehitykseen voi kuulua monenlaista uteliasta käyttäytymistä, kuten itsensä tutkiskelua ja koskettelua, tutkimusleikkejä toisten ikätovereiden kanssa sekä hakeutumista keholliseen kontaktiin muiden kanssa. Lapset voivat myös puhua ääneen ja kysyä monenlaisia kysymyksiä seksuaalisuuteen liittyen.

Seksuaalisen käyttäytymisen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Niin kauan, kun lapsen seksuaalinen käyttäytyminen on iloista ja uteliasta, siitä ei lähtökohtaisesti ole syytä huolestua. Vanhemman tehtävä on opastaa lasta pikkuhiljaa siihen, missä ja miten seksuaalisuutta voi ilmaista. 

Lapsen seksuaalinen käyttäytyminen herättää huolta, mikäli siitä puuttuu ilo ja spontaanius ja siitä tulee pakonomaista ja mahdollisesti väkivaltaista. Käyttäytyminen on tällöin myös jo sen verran toistuvaa, että se vie lapsen päivästä ison osan ja häiritsee tällöin lapsen muuta toimintaa. Lapsi ei tällöin myöskään ohjauksesta huolimatta pysty lopettamaan käyttäytymistään, tai palaa pian ohjauksen jälkeen takaisin toimintaansa. Toistuva aikuisten kaltaisen seksuaalisen käyttäytymisen imitointi, kuten suuseksiin, yhdyntään tai vastaavaan liittyvät teot, ovat lapsella muita seksuaalisia käyttäytymismuotoja, kuten itsetyydytystä, selvästi harvinaisempia. On kuitenkin hyvä muistaa, että näin käyttäytyvistä lapsista useimmat eivät ole joutuneet seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi vaan käytös johtuu muista, todennäköisemmistä seikoista. 
Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.