Siirry pääsisältöön

Autismikirjon häiriöt

Asiasanat:
  • lastenneurologia
  • autismikirjon häiriöt

Hoidamme ja tutkimme HUSissa autismikirjon häiriöitä.

Autismikirjon häiriöt

Autismikirjon häiriöitä esiintyy noin 1–2 %:lla väestöstä. Muun muassa autismi ja Aspergerin oireyhtymä kuuluvat autismikirjon häiriöihin. Autismikirjon häiriöissä keskeistä ovat pysyvät puutteet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa sekä rajoittuneet ja toistavat käyttäytymispiirteet, kiinnostukset ja toiminnot.   

Pojilla autismikirjon häiriöt ovat 3–4 kertaa yleisempiä kuin tytöillä. Autismia aletaan epäillä yleensä lapsen ollessa 1,5–2,5-vuotias. Kontaktin saamisen vaikeudet, erityisesti katsekontaktin puutteellisuus ja puheenkehityksen viivästyminen, ovat tavallisimpia jatkotutkimuksiin lähettämisen syitä. Lievemmät ongelmat (esim. Aspergerin oireyhtymään liittyen) tulevat esiin myöhemmällä iällä, kun sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet saman ikäisten lasten kanssa korostuvat ja erityiskiinnostukset ovat helpommin nähtävissä.  

Jos lapsella epäillään autismikirjon häiriötä, käynnistetään selvittelyt neuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta. Lapsen kehitystä ja suoriutumista arvioidaan haastatteluilla, havainnoinneilla ja arvioinneilla. Perheille aloitetaan varhainen tuki ja ohjaus. Perusterveydenhuollosta tehdään tarvittaessa lähete tutkimuksiin HUSiin.

Kaikissa autismikirjon häiriöissä suunnittelemme kuntoutuksen lapsen yksilöllisistä tarpeista lähtien. Kuntoutus pyritään aloittamaan varhain. Kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa huomioimme kehityksen eri osa-alueet, ja kuntoutus tapahtuu päivittäin kaikissa lapsen toimintaympäristöissä, kuten kotona, päivähoidossa tai koulussa. Tuemme lapsen kommunikaatiota, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja arjen omatoimisuustaitoja lapsen päivittäisessä ympäristössä.

Toimipisteet

Päiväkeskus Vuori, Uusi lastensairaala

Päiväkeskus Vuoressa tutkimme ja hoidamme lapsia, joilla on autismikirjon häiriö tai muita neurologisia vaikeuksia.

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.