Kotiinlähtö

Ennen kotiinlähtöä lääkäri keskustelee potilaan kanssa muun muassa:

 • hoidosta ja sen vaikutuksista
 • mahdollisista tulossa olevista tutkimuksista
 • kotiutuksesta
 • eri jatkohoidon vaihtoehdoista.

Myös sairaanhoitaja keskustelee potilaan kanssa tämän sairauteen liittyvistä asioista ja mahdollisista tulevista hoitojaksoista. Sairaanhoitaja antaa myös kotihoito-ohjeita.

Hoitohenkilöstön kanssa kannattaa myös pohtia:

 • miten sairaus vaikuttaa elämään
 • kuinka potilas pärjää jatkossa kotona
 • tarvitseeko potilas kenties kotiapua tai apuvälineitä: jos kotiapua tarvitaan, osastolta annetaan lähete kotisairaanhoitoon tai kotisairaalaan ennen kotiinlähtöä
 • onko omaisten hyvä tietää potilaan kotiutuksesta ja hoidosta
 • kuka huolehtii potilaan lääkkeistä mikäli hän ei itse tee sitä.

 

Potilaan on hyvä varmistaa henkilökunnalta, että he lähettävät hoitojakson kertomuksen eli epikriisin kotiin. Myös kotimatkan järjestelyistä kannattaa sopia.

Sairaalasta mukaan saatavat dokumentit

 Kotiinlähtijänä potilas saa mukaan esimerkiksi:

 • reseptit ja niihin liittyvät asiapaperit
 • neuvoja lääkkeenottotekniikasta 
 • sairaslomatodistuksen ja muut todistukset
 • kotihoito-ohjeet
 • tiedot jatkohoidosta.


Yleensä sairaalalasku lähetetään kotiin. Potilaan ei tarvitse ottaa mukaan rahaa maksua varten.

Osastolta potilas saa mukaan tiedot, joihin voi ottaa yhteyttä, jos kotona ilmenee sairauteen liittyviä ongelmia.

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta