Ulkopaikkakuntalaisten ja ulkomaalaisten hoitoon pääsy

HUS:n terveyskeskusten päivystyspisteissä annetaan kiireellistä hoitoa ulkopaikkakuntalaisille potilaille. Ulkopaikkakuntalaiset potilaat siirretään oman kotipaikkakunnan mukaiseen erikoissairaanhoidon pisteeseen, mikäli siirto voidaan toteuttaa ilman riskiä tilan pahentumisesta.

Terveydenhuoltolaki on aiemmin antanut mahdollisuuden erikoissairaanhoitoon hoitopaikan valinnan erityisvastuualueen (erva) sisällä.

Hoitopaikan valinta laajeni 1.1.2014. Nykyisin erikoissairaanhoidon hoitopaikan voi yhdessä lähettävän lääkärin kanssa valita koko maan alueella.
 

Ulkomaalaiset potilaat

 

Ulkomaalaisten potilaiden osalta välitöntä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan aina. Potilasdirektiivin käyttöönotto on Suomessa kesken. Se tulee mahdollistamaan aiempaa laajemman hoitoon hakeutumisen EU:n jäsenmaiden välillä.

 

 Lisätietoa

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta