Hoitoon hakeutuminen ja odotusajat

Kiireetön hoitoon hakeutuminen sairaalaan edellyttää lähetettä. Potilaan tulee saada kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta hoidon tarpeen arviointi ja mahdollinen tutkimussuunnitelma – eli milloin ja missä hänet hoidetaan.

Potilaalle voi tulla kutsu poliklinikalle tai tutkimuksiin, joiden tulosten selvittyä hoidon sisältö ja aikataulu harkitaan yhdessä potilaan kanssa. Jos potilaan hoito voidaan toteuttaa omalla terveysasemalla, hän saa siitä tiedon. Silloin erikoislääkäri on antanut lähetteen kirjoittaneelle lääkärille ohjeet jatkohoidosta.

Jos potilas tarvitsee sairaalahoitoa, hoito on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Lasten- ja nuorisopsykiatriassa odotusaika on enimmillään kolme kuukautta.

 
​Kiireellistä hoitoa
tarvitsevat

poliklinikkapotilaat,
lasten ja nuorten
psykiatriapotilaat​

muut potilaat​
heti​ max 3 kk​ max 6 kk​
 

Potilas voi kerran kieltäytyä tarjotusta hoitoajasta. Sen jälkeen häneen ei sovelleta hoidon saannin määräaikoja. Hoidon tai tutkimuksen jonotusaika määräytyy sairauden, toimenpiteen ja hoitoyksikön tilanteen mukaan. 

​ ​

 

 Linkkejä

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta