Hoitojonotiedustelut

Potilaan tulee päästä vastaanotolle yleensä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Mikäli potilas ei ole päässyt hoitoon kuudessa kuukaudessa, on otettava ensisijaisesti yhteyttä hoidosta vastaavan yksikön ylilääkäriin tai jononhoitajaan. Tarkemmat yksikkökohtaiset tiedot löytyvät sairaanhoito-osiosta.

Ks. Hoitoon pääsy ja odotusajat.

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta