Potilaalle

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä hoidetaan vuosittain noin joka kolmatta alueen puolestatoista miljoonasta asukkaasta. Toiminnan lähtökohtana HUSissa on taata potilaslähtöinen ja oikea-aikainen hoito.

HUSin sairaalat toimivat opetussairaaloina, joissa lääketieteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijat suorittavat käytännön harjoittelua. Opetustilanteessa potilaalle tehtyjen tutkimusten ja annetun hoidon laadusta vastaa kuitenkin aina se terveydenhuollon ammattihenkilö, joka muutenkin vastaa potilaan hoidosta. Opiskelijoilla on samanlainen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kuin muullakin henkilökunnalla. Salassapitovelvollisuus säilyy opetuksen päättymisen jälkeenkin.

PotilaalleChat
ryhmä 1
ryhmä 2
 

 Ajankohtaista

 
nettietusivu_potilasturvallisuuskysely_sivubanneri.jpg

 

 Linkkejä

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta