Ohjeita vierailijoille

Koronavirusepidemian vuoksi vierailut sairaaloihin ja muihin HUSin yksiköihin ovat rajoitettuja.

HUSin yksiköissä sallitaan 19.6. alkaen potilaiden lähiomaisten vierailut seuraavin ehdoin:

  • vieraita voi olla samaan aikaan enintään 2

  • suositeltu vierailun kesto on 15 minuuttia

  • vierailijan tulee käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta, jonka saa yksiköstä

  • vierailijan tulee käyttää käsihuuhdetta sairaalaan, osastolle ja potilashuoneeseen tullessa ja sieltä poistuttaessa

  • vierailijalla ei saa olla hengitysinfektio-oireita

  • vierailusta tulee sopia etukäteen yksikön kanssa

Synnyttäneiden osastoilla ja lastenosastoilla vierailut tapahtuvat aiemmin annettujen ohjeiden ja linjausten mukaisesti.

Vastaanotoilla (päivystys ja ajanvaraus) saattaja voi olla koko käynnin ajan mukana, jos potilaan vointi edellyttää tätä. Saattajalla ei saa olla hengitystieinfektion oireita. Saattajan tulee käyttää kirurgista suu- ja nenäsuojaa.

Saattohoidossa olevan tai muuten vakavasti sairaan potilaan omaisten vierailut sovitaan yksikön kanssa. Niissä voidaan yksikön harkinnan mukaan joustaa vieraiden määrässä ja vierailun kestossa.

Kaikki muut vierailut ovat edelleen kiellettyjä.