Kehittämisyksikkö


 • Tukee ja auttaa menestymään
  Kehittämisyksikön tehtävänä on tukea kuntayhtymän strategiaa
  ja mahdollistaa tällä tavoin kliinisen ydintoiminnan menestyminen.
  Toiminta perustuu yhtymähallinnon strategialle, strategisille hankkeille
  ja niitä tukeville läpimurtohankkeille.

 

 • Kokoaa toimijat yhteen
  Kehittämisyksikön työ on verkostotyötä kliinisen ydintoiminnan palveluksessa. Tärkeimpiä sisäisiä kumppaneitamme ovat kliiniset toimialat ja HUS-Tietohallinto. Lähes kaikkeen kehittämiseen liittyy ICT-osaamisen tarvetta ja onnistuneen kehittämistyön edellytys on saumaton yhteistyö tietohallinnon kanssa. Ulkoisia kumppaneita ovat muun muassa Oy Apotti Ab, muut yo-sairaanhoitopiirit, ministeriöitä (muun muassa valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö) sekä keskeiset suomalaiset terveysalan ICT- yritykset.

 

 • Luotaa ja analysoi ympäristöä
  Tärkeimmät strategiset muutosajurit ympäristössä ovat asiakkaan roolin ja mandaatin vahvistuminen, nopeasti kehittyvät digitaaliset palvelut sekä tarve kyetä nopeasti ja jatkuvasti analysoimaan kertyvää dataa. SOTE-valmistelu vaikuttaa luonnollisesti yksikön toimintaan 2018.

 
Kehittämisyksikkö kuuluu yhtymähallintoon.