Ympäristövuosi 2018

 
Vuonna 2018 HUSin ympäristötyön kaksi painopistealuetta olivat jätteiden hyötykäytön tehostaminen ja vastuullisten hankintojen edistäminen.

Toiminnan kasvu ja rakentaminen lisäsivät jätemääriä

 
Vuonna 2018 HUSin jätehuollon kautta kulki noin 8,5 miljoonaa kiloa jätettä. Kasvua edellisvuoteen oli 7,5 prosenttia. Jätemäärissä näkyy toiminnan kasvu sekä lukuisat kiinteistökorjaukset. Merkittävimmin kasvoivat rakentamisen ja kiinteistönhoidon jätemäärät. Niihin kuuluvat rakennus- ja purkujäte, katupuhdistusjäte ja puujäte, muun muassa kalustepoistot.

Toiminnan kasvusta huolimatta paperijätteen määrä väheni viidenneksen ja biojäte 7 prosenttia edellisvuodesta. Kalleimman yhdyskuntajätelajin, sekajätteen määrä kasvoi kaksi prosenttia. Yhdyskuntajätteistä lajiteltiin ja toimitettiin materiaalina hyötykäytettäväksi 45 prosenttia. Tähän ryhmään kuuluvat biojäte, paperi, pahvi, kartonki, sairaalalasi ja metalli.


HUSissa aloitettiin vuonna 2018 muovijätteen lajittelu potilaskeittiöissä ja taukotiloissa. Toukokuusta eteenpäin sairaala-alue kerrallaan laajennettu elintarvikemuovikeräys kattoi vuoden lopussa jo koko Meilahden kampuksen sekä kuusi muuta HUSin sairaalaa. Hyötykäyttöön kerätty muovimäärä oli 22,5 tonnia. Pääosa HUSin muovijätteestä on peräisin sairaanhoidon prosesseista ja menee sekajätteeseen, sillä terveydenhuollon muovin kierrätys ei vielä ole laajassa mittakaavassa mahdollista.

Vuonna 2018 HUSissa lähdettiin ehkäisemään jätteen syntyä uudessa Ekologinen ATeK -ryhmässä. Ryhmä alkoi kehittää mahdollisimman ekologista leikkaussalin mallia ja etsi suunnitelmallisesti eri toiminnan osa-alueille ympäristön kannalta parhaita vaihtoehtoja. Ensimmäiseksi karsittiin valmiista toimenpideseteistä tarpeettomia tarvikkeita ja tutkittiin vaihtoehtoja korvata kertakäyttötekstiilejä pestävillä tekstiileillä.


Energiankulutus kasvoi maltillisesti

Kokonaisenergian kulutus vuonna 2018 oli 306 GWh, jossa on noin 1,4 prosentin nousu edellisvuodesta. Sähköenergian kulutuksessa näkyivät varsinkin uusien rakennusten käyttöönotto ja tilamäärän sekä toiminnan kasvu. Sähkön kulutusta lisäsi myös erityisen lämpimän kesän aiheuttama ilmastoinnin jäähdytysenergian tarve.

Vedenkulutus sen sijaan jatkoi useamman vuoden laskusuuntaista trendiään vähentyen vuonna 2018 yli neljä prosenttia vuodesta 2017.

HUS Tilakeskus laati vuonna 2018 yhteistyössä HUS-Kiinteistöt Oy:n kanssa toimintamallin energiatehokkuuden varmistamisesta uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeissa. Toimintamallin avulla varmistutaan energia-asioiden tarkoituksenmukaisesta huomioimisesta erikokoisissa hankkeissa ja sujuvoitetaan energiatavoitteiden seurantaa.

HUSin hiilijalanjälki pieneni eli toiminnasta ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat kasvihuonekaasupäästöt laskivat noin neljä prosenttia vuodesta 2017. Päästöt vuonna 2018 olivat yhteensä 58 000 tonnia CO2-ekv. HUSin suurimmat kasvihuonekaasupäästöt syntyvät sähköstä ja kaukolämmöstä, joiden tuotannon päästökertoimien pieneneminen oli syy myös HUSin päästöjen vähenemiseen.Vastuullisempia tarvike- ja palveluhankintoja

Hankinnat ovat avainasemassa, kun tavoitellaan HUSin ympäristöohjelman 2016–2020 tavoitteita resurssiviisaammasta, vähemmän jätettä tuottavasta ja ilmastoa vähemmän kuormittavasta toiminnasta. HUSin hankintastrategian mukaisesti hankintojen vastuullisuus kattaa niin yhteiskuntavastuun kuin ympäristövastuun näkökulmat.

Vuonna 2018 päivitettiin HUSin hankintaohjeen ympäristöliite. Liitteeseen kootut tiedot tukevat hankintoja tekeviä ympäristönäkökulman huomioimisessa ja antavat tuoteryhmätasolle meneviä valmiita malleja ympäristökriteereistä.

HUS Logistiikassa aloitettiin vuoden 2018 alussa vastuullisuuskriteereiden käytön seuranta kaikissa kilpailutuksissa ja tarjouspyyntöpohjaan lisättiin vaatimus valmistusmaan ilmoittamisesta. HUSin hankintavastaavien verkoston kesken aloitettiin myös säännölliset kokoontumiset vastuullisuusteeman ympärillä. Näin saadaan kokemukset hankintojen vastuullisuuskriteerien käytöstä hyödyksi mahdollisimman monelle ja samalla kerätään tietotaitoa tuleviin hankintaprosesseihin.


HUSin ympäristökertomus