Ympäristövuosi 2017

 
Vuoden 2017 aikana HUSissa panostettiin erityisesti ympäristökoulutukseen ja -viestintään. HUSin ympäristöohjelman yksi tavoitteista on saada jokainen huslainen tuntemaan oman työnsä ympäristövaikutukset ja mahdollisuutensa vaikuttaa niihin. Ympäristömyönteisiä tuloksia saadaan aikaan kaikkien huslaisten yhteistyöllä muun muassa karsimalla kertakäyttökulutusta, lajittelemalla oikein, pitämällä huolta kiinteistöistä ja kehittämällä toimintaprosesseja.

Jätteen kokonaismäärä väheni toiminnan kasvusta huolimatta

HUS:n tuottama jätemäärä vuonna 2017 oli 7 905 tonnia. Vuoteen 2016 verrattuna kokonaismäärä väheni 2,5 prosenttia, vaikka toiminta kasvoi. Potilaskäyntiä kohden jätemäärä väheni peräti kahdeksan prosenttia. Vähennystä saatiin esimerkiksi paperijätteen osalta jopa 14 prosenttia. Paperin kulutuksessa on tapahtunut selvä toimintatapojen muutos ja hyvää kehitystä edistää erilaisten sähköisten järjestelmien ja esimerkiksi sähköisten potilas-, talous- ja henkilöstöarkistojen laajempi käyttöönotto.​

​​Vuoden 2017 aikana päästiin hyödyntämään reilua vuotta aiemmin käyttöönotetun HUSKEY-jätejärjestelmän tuloksia. Dataa käytettiin lukuisten yksittäisten osastojen toiminnan ja tilojen suunnittelun yhteydessä sekä tulevien sairaaloiden, Siltasairaalan ja Laakson yhteissairaalan jätelogistisessa suunnittelussa.

​Loppuvuonna 2017 avattiin HUS-Kierrätys-ryhmät Yammer-palvelussa. Työyksiköiden keskinäinen tarpeettomiksi jääneiden kalusteiden ja tarvikkeiden kierrätys vähentää osaltaan jätteen määrää ja säästää luonnonvaroja sekä kustannuksia.

Uusi energiatehokkuussopimuskausi alkoi

Vuonna 2017 laadittiin HUS:n kunta-alan energiatehokkuussopimuksen 2017–2025 toimintasuunnitelma. Tavoitteena on yhteensä 19,5 GWh/a:n energiansäästö vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kokonaisenergian kulutus vuonna 2017 oli 301 GWh, jossa on noin kahden prosentin kasvu edellisvuoteen. Kulutusta kasvatti muun muassa Naistenklinikan peruskorjattujen ja uusien tilojen käyttöönotto sekä useat peruskorjaustyömaat ja toiminnan volyymin kasvu. Lämpöenergian kulutusta nosti sää.

HUS-Tilakeskuksen ja HUS-Kiinteistöt Oy:n yhteinen kiinteistötoimen energiatehokkuustyöryhmä on kartoittanut ja seurannut säästötoimenpiteitä sekä suunnitellut kehityshankkeita ja katselmuksia energiatalouden epäkohtien ja kehityskohteiden selvittämiseksi. Vuonna 2017 valmistuivat Logistiikkakeskuksen, Meilahden tornisairaalan, Jorvin päivystysrakennuksen sekä Meilahden maanalaisten tilojen energiakatselmukset. Lisäksi aloitettiin energiakatselmus Porvoon sairaalassa, ja alkamassa ovat Kirurgisen sairaalan, Kolmiosairaalan ja Meilahden kampuskirjaston energiakatselmukset.

Hiilijalanjälki pysyi ennallaan

HUS:n hiilijalanjälki pysyi samalla tasolla aiempiin vuosiin verrattuna. Ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat päästöt HUS:n toiminnasta vuonna 2017 olivat noin 60 000 tonnia CO2ekv. Suurimmat päästöt syntyvät sähköstä ja kaukolämmöstä. Potilaskäyntiä kohden päästöt ovat vähentyneet.
HUS Ympäristökertomus