Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Muunsukupuolisten hoidot puhututtavat

Muunsukupuolisten hoidot puhututtavat

Julkisuudessa on viime aikoina käyty keskustelua yliopistollisten sairaaloiden transpoliklinikoiden hoitolinjauksiin liittyen muunsukupuolisten hoitoihin. Hoitolinjauksia on muutettu hiljattain ja muutos perustuu tarkkaan harkintaan.
 

Tutkimusnäyttö hoitojen vaikuttavuudesta puuttuu

- Erikoissairaanhoidossa laajassa käytössä olevien hoitojen tulee perustua hoitojen vaikuttavuuteen ja potilasturvallisuuteen, HUSin vs. johtajaylilääkäri Petri Bono toteaa.

Toisin kuin transsukupuolisilla, muunsukupuolisille ei ole vakiintunutta hoitolinjaa, koska heidän kohdallaan feminisoivista ja maskulinisoivista sukupuolen korjaushoitojen hyödyistä ei ole riittävää näyttöä.

- Silloin kun epäsuhta sukupuoli-identiteetin ja kehon välillä aiheuttaa kärsimystä, voi psyykkisen sopeutumisen vahvistamisesta ja kehon muokkaamisesta olla apua. Lääketieteelliset korjaushoidot ovat kuitenkin peruuttamattomia ja sisältävät riskejä. Siksi ne on kohdennettava tarkoin, kertoo apulaisylilääkäri Katinka Tuisku HUSin Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalta.

Psykoterapeuttisia hoitoja tarjotaan yhdenvertaisesti transsukupuolisille ja muunsukupuolisille, kuten myös muille kehon ja mielen välisestä ristiriidasta kärsiville.

Kehoa muokkaavia kirurgisia hoitoja on vähäisessä määrin ja valtakunnallisesti epäyhtenäisesti viimevuosina aiemmin tehty väljemmillä hoitokriteereillä. 

- Muunsukupuolisille suunnattuja sukupuolenkorjaushoitoja voi luonnehtia kokeellisiksi, koska tutkimusnäyttö niiden hyödyistä on puutteellista. Tiukemminkin kriteerein sukupuolenkorjaushoitoja saaneista potilaista osa on katunut leikkauksia, kertoo Katinka Tuisku.

Kansainvälisesti muunsukupuolisten hoidoista ei ole kattavaa tutkimusnäyttöä eivätkä hoitolinjaukset ole yhteneväiset.

Tutkimus käynnistymässä

HUSin tämänhetkisiä hoitolinjauksia tullaan arvioimaan uudelleen tutkimusnäytön lisääntymisen myötä. Myös oma tutkimus on tekeillä.

 - Kokeellisia hoitoja, jotka eivät perustu näyttöön, on eettistä tarjota vain tutkimusseuranta-asetelmassa. Aiomme jatkossa tehdä vaikuttavuusseurantatutkimusta siitä, miten potilaat hoidosta hyötyvät, kertoo toimialajohtaja Matti Holi HUS Psykiatriasta.

Laki ei ota kantaa muunsukupuolisten hoitoon

Erikoissairaanhoidon toimintaa ohjaa lainsäädäntö. Transsukupuolisten hoitoa Suomessa ohjaa laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta ja siihen liittyvä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetus. Translaissa ja siihen liittyvässä asetuksessa ei määritellä muunsukupuolisten hoitoa.


HUS ja Tays ovat keväällä pyytäneet STM:n Palveluvalikoimaneuvostolta hoitolinjausta viime vuosina kasvaneeseen muunsukupuolisten palvelukysyntään. Vastaus oli sama kuin kolme vuotta sitten, eli mitään kantaa hoitoihin ei otettu. 

- Translain uudistamisen tarve on ollut julkisuudessa esillä ja uusi laki olisi tervetullut myös erikoissairaanhoidon näkökulmasta, toteaa Katinka Tuisku.

Aiheesta lisää:

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/miksi-muunsukupuoliset-eivat-saa-hoitoa/

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005805432.html

Tulosta
29.8.2018 12:53