Medisiinisen Markku S. Nieminen: Tiivis syksy tulossa

Hyksin medisiinisen tulosyksikön johtajana aloitti
kesäkuussa Markku S. Nieminen. Medisiinisen vetäjän paikka avautui Juha Tuomisen siirryttyä HUS:n konsernihallintoon johtajaylilääkäriksi.

– Medisiinisessä tulosyksikössä potilas saa hyvää hoitoa poliklinikoilla, osastoilla ja päivystyksessä. Se on hyvän henkilökunnan ansiota, he jaksavat tuottaa palveluja laadukkaasti, Markku S. Nieminen kehuu henkilökuntaansa. Tulosyksikön potilaspalaute on puhtaasti positiivista ja valitukset yksittäistapauksia, isossa talossa kun aina sattuu. Laadukasta toimintaa tuottavan yksikön johtajan saappaisiin on hyvä astua.  

Nieminen on aloittanut uudessa tehtävässään vauhdikkaasti. HUS:n hallinnollinen uudistus etenee medisiinisessä niin, että parhaillaan tulosyksikön yhdeksän osastoryhmäpäällikön valintaprosessi on loppusuoralla ja tätä kirjoitettaessa viimeiset hakijoiden haastattelut ovat tekeillä. Tarkoitus on, että valitut ryhmäpäälliköt nimitettäisiin virkoihinsa 1.10. alkaen. Hakijoita virkoihin tuli kesällä päättyneessä haussa mukavasti. 

Muutenkin syksystä on tulossa vilkas medisiinisessä tulosyksikössä. 

– Taloudellinen tilanne luo painetta. Toiminta on kasvanut, ja sitä kautta kuntalaskutuskin on lisääntynyt. 

Tuore tulosyksikön johtaja vakuuttaa, että kaikessa yritetään ajatella sekä HUS:n että sen omistajakuntien parasta. Medisiinisen tulosyksikön potilaista suuri osa tulee sisään sairaalaan päivystyksen kautta. Päivystyksissä on yli 200 000 potilaskäyntiä vuosittain. 

– Vantaan tilanne huolestuttaa eniten. Vantaan väestö on lisääntynyt ja ikääntynytkin, joten talousluvut ovat menossa eniten Hyksin kunnista yli. Kun sisätautiosastoilla on ollut potilaspaikkojen supistuksia henkilöstöpulasta johtuen, ovat potilaat viipyneet pitempään päivystyksessä, ja se kasvattaa osaltaan kustannuksia. 

Ylikäyttömaksun poistumisesta Markku S. Nieminen ei ole huolissaan. 

– Helsinki on hoitanut potilaansa hyvin jatkohoitoon, ja Espoo ja Vantaa kehittävät toimintaansa. 

Nieminen kannattaa Peijaksessa ja Jorvissa käytössä olevaa yhteispäivystysmallia, jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaat tulevat sisään sairaalaan samoista ovista. Peijaksen tilat ovat uudisrakennuksen myötä tällaiselle toiminnalle kunnossa, mutta Jorvin päivystystä ei ole ollenkaan suunniteltu yhteispäivystyskäyttöön ja tilat ovat auttamattoman ahtaat. Kesän aikana tiloissa on tehty remonttia, koska Puolarmetsän päivystys lopettaa ja espoolaisten terveyskeskuspäivystys siirtyy Jorviin. 

– Jorvin tilat ovat hyvin ahtaat, joten olemme nimenneet medisiinisessä tulosyksikössä Jorvin päivystyksen uudisrakennushankkeen ykköshankkeeksi. Myös Syöpätautien klinikka on remontin tarpeessa lähivuosina. Iso oma alueensa on Kolmiosairaalan valmistuminen ensi vuonna ja Meilahden potilastornin remontista aiheutuvien väistöjen suunnittelu.   

Keskittämisiä tai toimintojen siirtoja ei juurikaan ole medisiinisessä tulosyksikössä luvassa. Ne on tehty jo aiemmin. Muunlaista rationointia voitaisiin kyllä tehdä. 

– Järjestelmässä ja tiloissa on isot pääomat kiinni. Vähän tuntuu, että osaamisinvestoinnit, henkilökunnan ammattitaito menee osin hukkaan. Virka-aika on lyhyt, joustoja ei tahdo löytyä. Viimeisen 20-30 vuoden aikana terveydenhuollossa on säästetty siten, että palkankorotukset on otettu lisävapaina ja työajan lyhennyksinä. Se ei ole taloudellisesti järkevää. 

Markku S. Nieminen kaipaa uusia rakennemalleja terveydenhuoltoon, nykyiset raamit eivät suo siihen mahdollisuuksia. 

– Toimintatilat pitäisi saada tehokkaampaan käyttöön. Olisi kehitettävä palkkamalli, joka suosisi tällaista kehitystä, ja joka tyydyttäisi sekä työntekijöitä että työnantajaa. 

Niemisellä on pitkä kokemus erikoissairaanhoidosta, se alkaa jo vuodesta 1972. Siinä ajassa hän on ehtinyt nähdä näköalapaikalta niin Hyksin kehityksen kuin HUS:n synnynkin. Niemisellä on aina ollut mielenkiintoa ja motivaatiota olla mukana kehitystyössä. 

Aiemmin Markku Nieminen vastasi kardiologisesta osastosta. 

– Aikomukseni on tehdä vieläkin vähän potilastyötä, että tuntuma siihen säilyisi. Tuntuma potilastyöskentelyyn on tärkeää. Johtajan on hyvä nähdä osastojen ja poliklinikoiden toimintaa käytännössä. On kuitenkin vielä sopimatta, miten voisin osallistua osaston toimintaan. Voin ehkä työskennellä ”ylikiertäjänä” esimerkiksi loma-aikoina, mikäli hallinto sallii tai hoitaa sen tyyppisiä tehtäviä. 

Harrastuksista kysyttäessä Markku S. Nieminen ilmoittaa ensin olevansa hyvin työsidonnainen ihminen, mutta kertoo kuitenkin aloittaneensa golfinpeluun nelisen kesää sitten. Kesäpaikan ikuiset rakennus- ja kohennustyöt vievät nekin oman aikansa ja perhe. Niemisellä on kuusi aikuista lasta.

Teksti: Johanna Nikunen

Kuva: Timo Löfgren