Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » HUS haluaa kierrättää sairaalamuovit

HUS haluaa kierrättää sairaalamuovit

Sairaaloissa syntyy paljon muovijätettä, valtaosa leikkaussaleissa. Sekajätteeseen laittamisen sijaan HUS pyrkii saamaan sairaalatarvikkeiden pakkausmuovit kierrätykseen.
 
 
HUSin yhteensä 163 leikkaussalissa käytettävä tarvikevalikoima eri erikoisaloille on suuri, samoin niistä syntyvä pakkausmuovin määrä. Runsaimmin muovia kertyy tukielinkirurgian leikkaussaleista, kun leikkauksissa käytettävät tarvikkeet on ruuveja myöten pakattu steriilisti yksittäin. HUSin muovijätteestä pääosa on peräisin sairaanhoidon prosesseista. Sairaalamuoveihin kuuluvat esimerkiksi käsidesi-, pesuaine-, suolaliuos- ja ravintoliuospullot. 

– Vastuullisena toimijana HUS haluaa olla kehittämässä muovien kiertotaloutta. Muovinkierrätys pienentää ympäristökuormitusta ja samalla vähenee tarve valmistaa luonnonvaroista uutta muovia, kertoo ympäristöhallinnon päällikkö Mirja Virta HUSin Ympäristökeskuksesta.

Sairaalatarvikkeiden pakkausmateriaaleissa käytettäviä muovilaatuja ei voi laittaa kotitalouksille tutun elintarvikemuovin sekaan. Kun elintarvikemuovi lajitellaan jätteenkäsittelylaitoksella koneellisesti muovilaaduittain, ei vastaavaa erottelua ole tarjolla sairaalamuoveille. Tarkka muovinlajittelu on tehtävä jo sairaalassa.  

Pilotointi alkoi Peijaksesta


Leikkaussalimuovien keräystä alettiin pilotoida Peijaksen sairaalan K-leikkausosastolla kolme vuotta sitten, kun erikoismuovien käsittely jätteenkäsittelylaitoksella tuli mahdolliseksi.

– Muovin kierrätys ja ympäristöasiat on koettu osastolla tärkeiksi. Idea muovin lajitteluun lähti osaston ympäristövastaavilta, kertoo osastonhoitaja Maria Pulkkinen.

Leikkausosastolla muovit lajitellaan kolmeen eri astiaan: yhteen astiaan PET-muovi 01, toiseen astiaan PE-LD-muovi 04 ja kolmanteen astiaan PE-HD-muovi 02 ja PP-muovi 05. 

– Muovin lajittelu lähti leikkausosastolla hyvin käyntiin, vaikka aluksi meillä oli hankaluuksia miettiä mikä muovi kuuluu mihinkin. Merkinnät joissakin pakkauksissa olivat epäselviä tai puutteellisia ja jouduimme tekemään paljon selvitystyötä. Nyt lajittelu sujuu jo ongelmitta, kertoo osaston ympäristövastaavana toimiva sairaanhoitaja Helena Juselius

Peijaksen sairaalan leikkausosastolla sairaalamuovia kerättiin viime vuonna noin 4 500 kiloa.

Kierrätyksessä vielä kehitettävää


HUSissa elintarvikemuovin keräystä tehdään taukotiloista ja potilaskeittiöistä jo laajamittaisesti, mutta sairaalamuovien kierrätys on vähäisempää. Sen mahdollisuuksia ja muovimääriä kuitenkin selvitetään aktiivisesti ja pilotointeja lisätään. Vuoden 2019 alussa sairaalamuovien 02 ja 05 keräys käynnistettiin Meilahden sairaala-alueella ja 04-muovin keräys on juuri alkamassa Hyvinkään sairaala-alueella.

Haasteena sairaalamuovin lajittelussa on paljon tilaa vievä prosessi, kun jokaiselle muovilaadulle on oltava omat isot keräysastiat niin osastoilla kuin sairaaloiden jäteasemilla. Eri muovilaaduille tarvitaan lisäksi erilliset paalaimet, joilla muovijäte litistetään noin 250 kg:n kokoisiksi paaleiksi kuljetusta varten. 

– Hyötykäyttöön kerätyn muovimäärän kasvaessa kierrätys tuottaa ekologisen hyödyn lisäksi HUSille myös taloudellista hyötyä, kun muovi on poissa sekajätteestä, jonka jätemaksu on jätelajeista korkein, Virta kertoo.

Prosesseja ja yhteistyötä kehitetään eri toimijoiden kanssa ja seurataan avoimin silmin muovinkierrätyksen kehitystä. Toiveissa on muovijätteen vastaanottajien ja kierrätysmahdollisuuksien lisääntyminen sekä sairaalamuovipakkausten kehittyminen helpommin kierrätettäviksi. Suurilla hankintavolyymeillään HUSin on mahdollista vaikuttaa markkinoihin edellyttämällä tuottajilta vastuullisia vaihtoehtoja. Globaalisti muovimarkkinoilla on jo kehityspainetta.

Tulosta
13.6.2019 9:24