Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Vanhempien toiveena perhekeskeinen uusi lastensairaala

Vanhempien toiveena perhekeskeinen uusi lastensairaala

Vanhempien tarpeita ja odotuksia uudelle lastensairaalalle on kartoitettu kahdella kyselyllä.
 
Suurin osa kyselyissä esille tulleista kehityskohteista liittyi tilaratkaisuihin, mutta lähes kolmannes kehityskohteista liittyy hoitokäytäntöihin. Tutkimustulosten valossa uusi rakennus ei siis vielä yksin takaa maailman parasta lastensairaalaa.
 
Tärkeitä tiloja uudessa lastensairaalassa vanhempien mielestä ovat lasten leikkitilat, tauko- ja lepotilat vanhemmille sekä pysäköintitilat. Yhtenä suurimmista kehityskohteista uudessa sairaalassa nähtiin yksityisyyden kunnioittaminen, jota voidaan parantaa niin tilaratkaisuilla kuin hoitokäytäntöjä kehittämällä.
 
Kun lapsi sairastaa, koko perhe sairastaa
 
Potilaiden vanhempien näkemyksen mukaan suurimmiksi kehityskohteiksi uudessa lastensairaalassa nousivat toimivuus ja perhekeskeisyys. Uuden lastensairaalan tilasuunnittelussa tulisi huomioida koko perhe ja sen jaksamista tulisi tukea. Sekä potilaan että vanhemman kannalta olennaisinta on vanhemman mahdollisuus yöpyä sängyssä lapsen vieressä (97 prosenttia vanhemmista piti tätä erittäin tai melko tärkeänä). Myös vanhempien jaksaminen on lapsen sairastaessa koetuksella mm. 97 prosenttia kaipasi tilaa, jossa olisi mahdollisuus olla hetki yksin, puhua rauhassa puhelimessa, itkeä tai purkaa tunteita ilman muiden läsnäoloa.
 
– Lämmin kiitos kaikille potilaiden vanhemmille, jotka ovat osallistuneet näihin kyselyihin. Hyödynnämme ja olemme itse asiassa jo hyödyntäneet näitä tuloksia sairaalan suunnittelussa. Esimerkiksi pysäköintiongelmien nouseminen yhdeksi isoksi ongelmakohdaksi johti asiakaspysäköintitilojen lisäämiseen suunnitelmiin. Saimme näiden kyselyiden tuloksista myös arvokasta tietoa ja näkemyksiä hoitokäytäntöjen kehittämiseen, kiittelee lastensairaalan toiminnallisesta suunnittelusta vastaava, Pekka Lahdenne.

Tutkimuksen ensimmäinen osa, kvalitatiivinen osuus, toteutettiin joulukuussa 2013 ryhmäkeskusteluna verkossa. Keskusteluihin osallistui 24 potilaan äitiä kahdessa eri ryhmässä. Toinen osa, kvantitatiivinen kysely, tehtiin helmikuussa 2014 lomakekyselynä verkossa. Vastauksia tuli yhteensä 327. Osa vastaajista oli sairaalassa kerran lapsensa kanssa käyneitä, osa enemmän palveluita käyttäneitä. Molemmissa kyselyissä vastaajia oli eri potilasryhmistä ja eri puolilta Suomea.
 
Tutkimuksen tavoitteena oli osallistuttaa nykyisen Lastenklinikan ja Lastenlinnan potilaiden vanhemmat uuden lastensairaalan ideointiin, kartoittaa, mikä nykyisissä sairaaloissa toimii ja mikä ei, sekä ennen kaikkea selvittää, mitkä asioista ovat kriittisiä huomioida, jotta uudesta sairaalasta tulisi tarpeiden ja toiveiden mukainen.
 
– Tällaisen tutkimuksen teettäminen on aika harvinaista julkisella sektorilla ja on hienoa, että potilasnäkökulma otetaan suunnitteluun mukaan vaiheessa, jossa asioihin voidaan aidosti vaikuttaa, totesi tutkimuksen tekijä Kati Nurminen, asiakasymmärrystoimisto Koplasta.​
Tulosta
25.3.2014 14:39