Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » Valtion tutkimusrahoituksella HUSissa tehdyt tutkimukset

Valtion tutkimusrahoituksella HUSissa tehdyt tutkimukset

 

Tutkijat, jotka ovat saaneet tutkimukseensa Valtion tutkimusrahoitusta, tekevät rahoituskauden päätyttyä raportin tutkimushankkeestaan. Näiden raporttilomakkeiden pohjalta on koostettu katsaus siihen laajaan tutkimuskenttään, johon huslaiset tutkijat ovat paneutuneet. Katselmukseen on kerätty lomakkeet, jotka on palautettu elokuun 2018 ja syyskuun 2019 välillä.​


​ALLERGIA JA ASTMA


Luotiin merkittäviä työkaluja ruoka-aineallergian diagnostiikkaan ja HUSissa määriteltyjä viitearvoja käytetään nyt valtakunnallisesti. Ruokasiedätystä kehitettiin, kuten suun kautta otettavaa siedätyshoitoa aikuisten vaikeaan ruoka-aineallergiaan sekä kananmuna-allergiaan. Maapähkinäsiedätys aiheuta lapsille ristiallergioita muille pähkinöille tai kasviksille. 

Hengenvaarallisen vehnärasitusanafylaksian diagnostiikaa tutkittiin. Kosteusvaurioon liittyvän astman ja ympäristöherkkyyden tunnistamista ja arviointimenetelmiä kehitettiin sekä laadittiin ohje potilaan systemaattisesta arvioimisesta. Tutkittiin myös astman biologisia lääkehoitoja.

DIABETES


Tyypin 2 diabetespotilaat voidaan jakaa neljään ryhmään, jotka poikkeavat toisistaan diabeteksen vaikeusasteen, etenemisnopeuden, lisäsairauksien ja perimän osalta. Tämä tarkentaa tautimekanismeja, diagnostiikkaa, seurantaa ja hoitoa. 

Meneillään on useita tutkimushankkeita. Selvitetään esim. diabeteksen geenimutaatioiden ja -varianttien merkitystä, erään harvinaisen mutaation osoitettiin suojaavan diabetekselta. Melatoniinilla osoitettiin olevan insuliinineritystä estävä sekä insuliiniherkkyyttä parantava vaikutus erityisesti riskivariantin kantajilla. Löydös on merkittävä, sillä melatoniinia käytetään unilääkkeenä. Lisäksi osoitettiin mutaation aiheuttavan suomalaissuvussa sokerivirtsaisuutta.

Finnmody-tutkimus on HUSin johtama valtakunnallinen tutkimus, jonka tulokset ovat suoraan yleistettävissä hoitokäytäntöihin koko maassa – ja myös kansainvälisesti. Uusi tieto aineenvaihdunnallisista mekanismeista auttaa tulevaisuudessa yksilöllisen diabeteksen hoidon räätälöimisessä. 

FARMAKOLOGIA


Parhaillaan on meneillään vakavien lääkehaittojen ja lääkkeisiin liittyvien kuolemantapauksien ehkäisyprojekti.

GENETIIKKA


Perinnöllisiä tauteja sairastavien potilaiden kantasoluja on onnistuttu muokkaamaan geneettisesti niin, että ne tuottavat hyödyllistä proteiinia lähes kolme kertaa enemmän kuin kontrollisolut. Geneettinen muokkaus voi siis toimia solujen korjaushoidossa, mutta sen tehokkuus ei ole todennäköisesti vielä riittävä. Ensimmäinen genominmuokkaus suoraan potilaassa on tehty.

HAMPAIDEN TERVEYS


Syljestä löytyvistä merkkiaineista kehitetty ja tuotteistettu maailman ensimmäisiä ien- ja hammasimplanttisairauksien testejä, joiden ansiosta tulokset saadaan muutamassa minuutissa. Suuhuuhde-testistä on kehitteillä translationaalinen seerumitesti, joka on jo patentoitu. Lisäksi on meneillään vierasesineet ja vierasesinereaktiot suun infektioissa -tutkimus.

HENGITYSTIESAIRAUDET


Meneillään on tutkimukset aikuisten tulehduksellisten hengitystiesairauksien riskitekijöistä, otsaontelon pallolaajennuksesta ja ASA-siedätyksestä. Myös seulalokeroston leikkaustutkimusta tehdään. 

HOITOTIEDE


Tutkimuksessa selvitettiin, miten aiemmin pilotoitu yhden anestesiahoitajan malli vaikuttaa tekonivelleikkauspotilaan tyytyväisyyteen, leikkaukseen liittyvään ahdistuneisuuteen, elämänlaatuun, hoitajien sitoutumiseen työhönsä sekä leikkausprosessiin. Päämääränä on parantaa hoitoa kaikkinensa ja näin myös vaikuttaa sairaalan houkuttelevuuteen, kun potilas saa tulevaisuudessa itse valita hoitopaikkansa. 

AIVOVERENVUOTO JA AIVOINFARKTI


Tutkimuksessa osoitettiin, että aivojen valkean aineen muutokset lisäävät aivoinfarktin liuotushoidon jälkeistä aivoverenvuodon riskiä niin infarktialueen sisällä kuin suonitusalueen ulkopuolellakin ja jopa toisella aivopuoliskolla. Siksi valkean aineen muutokset on otettava huomioon liotushoidon kokonaisarvioinnissa.

Aivot happeutuvat osalla ensihoidossa nukutettavista potilaista. Tutkittiin, miten aivojen happeutumisen mittaaminen on mahdollista ensihoidossa anestesian aikana. Ensihoidossa on nyt voitu ottaa käyttöön luuydinnäytteiden vierianalyysissä validoidut laboratorioparametrit voidaan ottaa käyttöön sekä NEWS-elintoimintojen häiriön tunnistamisen pisteytysjärjestelmä riskipotilaiden tunnistamiseksi.

INFEKTIOSAIRAUDET


Mikrobilääkkeille vastustuskykyiset suolistomikrobit ja niiden leviäminen Suomessa tutkittiin seulomalla HUSiin hoitoon hakeutuneita turvapaikanhakijoita ja matkailijoita. Selvisi, että antibiootit lisäävät  matkailijoiden riskiä hankia moniresistenttejä bakteereita sekä että antibiootteja käyttäville valikoituu ympäristöstä kaikkein resistenteimmät kannat. Tutkimus on herättänyt paljon kansainvälistä huomiota ja sen tuloksia voi heti soveltaa käytäntöön.

IMMUUNIJÄRJESTELMÄ


Immuniteetin osan, komplementtijärjestelmän, vaativat tutkimukset on HUSissa keskitetty komplementtilaboratorioon, jossa palvellaan erityisesti veri- ja munuaistautien diagnosoinnissa ja seurannassa. Etsittiin vastauksia mm. kysymykseen, miten immuunijärjestelmää voitaisiin uudelleenohjata kestämään esimerkiksi kantasolusiirtoja ilman hyljintää sekä tutkitaan uusia tauteja ja palvellaan monia koko maassa harvinaisia potilasryhmiä.

Osoitettiin, että huomattava osa nuorten aikuisten klamydiatartunnoista on uusintatartuntoja ja että tartunta pystyy aktivoimaan herpes-viruksen.

Borrelioosin diagnostiikkaa ja rokotteita kehitetään sekä pyritään ymmärtämään sen kroonisia tautimuotoja. On selvinnyt mm., että borreliabakteerit käyttävät pintaproteiiniaan torjumaan komplementti- ja vasta-ainevälitteistä immuunituhoa. 

Raskausajan kohonneeseen verenpaineeseen liittyvistä taudeista on osassa taustalla immuunipuolustuksen komplementtijärjestelmän häiriö, jonka geneettisiä taustoja selvitettiin. Löytyi myös geenin muoto, joka suojaa suomalaisia sydämen vajaatoiminnalta ja raskausmyrkytykseltä. Selvitettiin myös, että epätyypillisen hemolyyttis-ureemisen oireyhtymistä puolella on mutaatio, joka estää ekulitsumabin tehoamisen. 

Laaja tutkimus osoitti hankitun lihavuuden aiheuttavan muutoksen komplementtijärjestelmän geeneihin. Tulehdusta aiheuttavien ja lipidirakenteita tunnistavien molekyylien geenien ilmentyminen lisääntyi rasvasoluissa ja rasvakudoksessa, mutta bakteereiden torjunnan aktiivisuus puolestaan heikkeni. 

Faagiterapia-projektin tavoitteena on hoitaa antibioottiresistenttien bakteerien aiheuttamia infektioita bakteereja tappavilla viruksilla eli faageilla. Faagikokoelmaa on koottu, tuotanto- ja validointiprosessi aloitettu sekä ensimmäiset hoitokokeet on tehty eläimillä tavoitteena vähentää tuotantosikojen MRSA-kantajuutta. Myös palovamma- sekä virtsatie- ja munuaisinfektio potilaat ovat jo saaneet faagiterapiaa. 

JOHTAMINEN


Tutkimushanke luo edellytykset tiedolla johtamiselle ja siten vahvistaa hoitotyön tuloksellisuutta niin eriasteisen johtamisen kuin potilaidenkin näkökulmasta lisäksi leikkauspotilaiden hoitoa pyritään parantamaan ja tehostamaan eri mittareiden ja menetelmien avulla. Selvitettiin myös esimiehen tuen tarvetta ja sitoutumista edistäviä tekijöitä muutosjohtamisessa.

KIPU


Tutkittiin internet-välitteistä kivunhoidon starttia, esivalmennusohjelmaa, pitkäaikaisen kivun hoidon alkamista odottavilla potilailla. Löydettiin neljä hoidon alussa erottuvaa ongelmaprofiilia, joiden avuksi voi mahdollisesti kehittää verkkoon hoidollista sisältöä. Vastaavaa kivunhoidon työkalua ei tiettävästi ole muualla kehitetty. Tutkimus on vielä alussa.

Fibromyalgiapotilailla todettiin poikkeava lihasaktiivisuus psykologisessa stressitilanteessa sekä selkeä yhteys ahdistuksen ja lihasaktiivisuuden välillä. Tulosten perusteella suunnitellaan Kivunhallintatalon fibromyalgiapotilaan polku, johon kuuluu sekä psykologisia että lihasaktiivisuuteen kohdistuvia harjoitteita. 

Nuorten aivoinfarkti- ja verenvuotopotilaiden sentraalisen, vaikeasti hoidettavan kipuoireyhtymän (CPSP) hoitoa tutkittiin sarjamagneettisimulaatiolla, jolla on hyvin vähän sivuvaikutuksia. Lisäksi selvitettiin oireiden taustamekanismeja. Hoito vähensi kipua ja tietyn geenimutaation omaavat saivat merkitsevästi parhaimman vasteen. Geenimutaatio on siis mahdollinen merkkiaine tehokkaalle M1-kohdennetulle aivomagneettisimulaatiohoidolle. Tutkimuksia jatketaan. Aiempien tutkimusten perusteella on jo muutettu neuropaattisen kivun hoitoa kliinisen neurofysiologian laboratoriossa.

Lisäksi arvioitiin 15D-elämänlaatumittari sekä osoitettiin sen avulla, että kipupotilaiden elämänlaatu on erittäin huono ja HUS Kipuklinikan hoidolla erittäin hyvä vaikuttavuus. Tutkimuksen seurantaosaa vielä analysoidaan.

KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT


Pitkäaikaisseurannassa on saatu lisää tietoa harviaisen Melkersson-Rosenthalin oireyhtymästä sekä selvitetty suolisto-oireiden esiintymistä näillä potilailla. Tavoitteena on, että  sairaus voidaan tunnistaa paremmin tulevaisuudessa, jotta potilaiden hoito ja seuranta voidaan järjestää mahdollisimman hyvin. Tutkittiin myös lapsuuden välikorvatulehduksen perinnöllisyyttä.

LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET


Selvitettiin, että D-vitamiinin suositusta suuremmat annokset eivät paranna pikkulapsen luuston terveyttä eikä suojaa infektioilta. Tutkimus jatkuu kuuden vuoden seurannalla. Metabolisten luustosairauksien kulkua kuvattiin sekä tunnistettiin useita luustosairauksiin vaikuttavia geenivirheitä. On myös osoitettu esimerkiksi rusto-hiushypoplastiaa sairastavien suurentunut riski mm. autoimmuunisairauksille ja genitaalialueen HPV-infektioille.

LIHAVUUS


Selvitettiin, että mitokondrioiden toiminnan heikentymisellä on keskeinen osuus aineenvaihdunnallisten sairauksien kehittymisessä. Nyt tutkitaan, miten rasvakudoksen ja lihaksen mitokondrioita voidaan aktivoida B3-vitamiinilla. Tämä ravintolisähoito voisi olla uusi lihavuuden liitännäissairauksien hoitomuoto. 

MUISTISAIRAUDET


Määriteltiin dementian neuropatologisia ja geneettisiä taustatekijöitä ja osoitettiin, että amyloidiangiopatia yhdistyy voimakkaasti Alzheimerin taudin muutoksiin sekä APOE4-geneettiseen riskitekijään. Lisäksi on löydetty useita itsenäisiä dementian riskitekijöitä sekä löydetty kaksi uutta geneettistä riskitekijää Lewyn kappale dementialle. Tutkimushanke auttaa kehittämään näiden sairauksien diagnostiikkaa.

NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET


Tutkittiin raskauden aikaisten tekijöiden, kuten äidin liikunnan, ruokavalion, mielialan ja ahdistuneisuuden vaikutuksia vastasyntyneiden kehon koostumukseen ja myöhempään terveyteen.

NEUROLOGISET SAIRAUDET


MS-taudin somaattisia mutaatioita on löydetty ensimmäistä kertaa veren soluista, jonka jälkeen kehitettiin sekvensointimenetelmä niiden löytämiseksi lymfosyyteistä. Tutkimus voi viedä MS-taudin kohti yksilöllisempää diagnostiikkaa ja hoitoa. MS-tautiin on jo 7 erilaista biologista lääkettä, mutta ei merkkiaineita ennustamaan hoidon tehoa, joten niiden löytämiseksi kuvataan nyt MS-taudin keskeisiä solutyyppejä. Lisäksi selvitettiin geneettisten motoneuronitautien mekanismeja ja hoitoa. 

Kansallisen neurokeskuksen alahankkeessa luodaan kliinikoiden ja tutkijoiden verkosto sairaanhoitopiirit ja osaamisalueet ylittävää yhteistyötä varten sekä selvitetty edellytyksiä kansalliseen motoneuronitautien rekisteriin, joka parantaisi hoidon laadun ja täsmähoitojen vaikuttavuuden seurantaa koko maassa. Lisäksi on luotu kontakteja lääkealan yrityksiin. Lisäksi on kerätty verinäytteitä harvinaista motoneuronitautia sairastavalta potilasryhmältä, jota esintyy vain Suomessa. Aineisto on kansainvälisesti ainutlaatuinen: se on aineisto samaa geenivirhettä kantavasta potilasryhmästä. Seuraavaksi näytteet analysoidaan. 

KIRURGINEN HOITO


Selvitettiin, että haimaleikkauksen komplikaatioita voitaisiin vähentää käyttämällä metallistenttejä sekä pienten haimakasvainten seuranta on suositeltavaa, eikä niitä tarvitse leikata. Tutkittiin myös, ketkä hyötyvät sappirakon poistamisesta sappitievaurion jälkeen sekä sappiteistä lähtevän syövän ennustetta. 

SYÖPÄ


Syöpätutkimuksen tavoitteena on syöpähoitojen mahdollisimman pikainen aloittaminen sekä yksilölliset ja tehokkaat syöpähoidot.

Diagnostiikka. Kasvaimen 3D-mallinnus on mahdollistettu ensimmäisenä Suomessa. Nyt pystytään entistäkin paremmin tutkimaan paksusuolen syövän kehittymistä ja etenemistä sekä tunnistamaan ko. syövälle tärkeitä molekyylejä. Lisäksi on selvitetty endokriinisten kasvainten merkkiaineita. Kohdun limakalvon syöpiä ja osin munasarjasyöpiä on luokiteltu uudella tavalla, jolloin hoitoa voidaan tehostaa. Selvitettiin interleukiini 8:n käyttöä merkkiaineena adenovirus-välitteisessä immunoterapiassa. Tutkittiin syövän adenovirus-hoitoa ja sen hoitovastetta. Eturauhassyövän osalta on aloitettu tutkimus, jossa etsitään mahdollisuuksia tarkentaa diagnoosia. Tarkoituksena on myös kehittää tekoälystä työkalua sekä kudostason että kuvantamisen avulla tehtävään diagnostiikkaan.

Hoito. Kolme Helsingin yliopiston patentoimaa lääkeaihiota on tällä hetkellä potilaskokeissa Yhdysvaloissa ja Australiassa. Paksusuolen syövän RSPO1-hoito estää hiirillä kasvainten kasvua ja hoidon tehoa testataan myös esimerkiksi familiaalista polypoottista adenomatoosia (FAP) sairastavilla. Tutkijat ovat havainneet Ang2-vasta-aineiden ja sädetyksen yhdessä hidastavan merkittävästi kasvainten kasvua, yhdistelmähoidon tutkimukset jatkuvat potilailla. Tutkittiin munasarjasyövän immunoterapiaa yhdessä onkolyyttisen virushoidon kanssa. Tavoitteena on lisätä levinnyttä syöpää sairastavien hoitomahdollisuuksia. Kehitettiin silmän melanooman ja verkkokalvosyövän säästävää hoitoa, jonka seurauksena kasvainpoliklinikassa hoidetaan potilaita, joiden kasvaimen läpimitta on alle 3mm sekä saatiin 8 suomalaista sukua säännöllisen syöpäseulonnan piiriin BAP1-geenivirheiden seulonnan ansiosta. Vastasyntyneiden retinoblastoman tutkimushanke tulee taas muuttamaan seulontaohjelmaa ja täsmentämään sitä geenivirheen tyypin mukaan. Pään ja kaulanalueen syöpien hoitoprosessia kehitettiin: perioperatiivinen hoito-ohjeistus valmistui ja nyt tähdätään mm. diagnostiikan nopeuttamiseen, komplikaatioiden vähentämiseen ja potilaan aliravitsemuksen tehokkaampaan hoitoon.

Haittavaikutukset. Syöpälääke doksorubisiinin aiheuttamaa kudoskatoa voitanee estää tiettyjen reseptorien signaloinnilla. Selvitetään myös, miten VEGF-B-kasvutekijällä voidaan estää antrasykliini-syöpälääkkeiden haitallisia vaikutuksia sydämessä. 

SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT 


Tutkittiin hiilidioksidi-, happiosapaineiden ja verenpaineen vaikutuksia aivovaurion kehittymiseen, tulehdusvasteeseen ja pitkäaikaisselviytymiseen sydänpysähdyksen jälkeen. Sen seurauksena on pystytty arvioimaan optimaaliset hengityskonesäädöt ja verenpainetavoitteet sydänpysähdyksen aikana ja teho-osastolla. Tutkimuksen tulokset vaikuttavat kansainvälisiin elvytyssuosituksiin.

Selvitettiin, mitkä tekijät ennustavat verenpainehoidon hoitovastetta sekä haettu verenpaineen uusia säätelymekanismeja. Lisäksi on tunnistettu yksigeenisiä verenpainetautimuotoja. Tavoitteena etsiä tapoja kohdentaa verenpainehoidot niille potilaille, jotka myös hyötyvät hoidosta. Selvitettiin mm., mitkä geenit ennustavat beetasalpajan hyötyjä korkean verenpaineen hoidossa ja mitkä geenit ennustavat verenpaineen alenemista öisin. Jo nyt pystytään antamaan täsmälääkitystä monelle verenpainepotilaalle.

KEUHKOSAIRAUDET


Laajassa prospektivisassa seurantatutkimuksessa selvitettiin keuhkoputken pysyvän laajentuman hoitoa ja potilaiden määrää Suomessa. Tavoitteena on taudin etenemisen pysäyttäminen, elämänlaadun parantaminen ja pahenemisvaiheiden vähentäminen. Tutkimus on osa laajaa eurooppalaista hanketta.

TRANSLATIONAALINEN TUTKIMUS 


Biopankki mahdollistaa pian lääkeaineiden testaamisen syöpänäytteessä. Tuloksena on yksilöllisiä hoitoja, jolloin potilaan ennuste ja elämänlaatu paranevat ja hoitokustannukset pienenevät. Tämä teknologia-alusta mahdollistaa uusia hoitotapoja mm. valtimotaudin, sydämen kehityshäiriöiden, sydänlihasta paksuntavan sairauden, kudosturvotuksen ja shokkisyndrooman hoitoon sekä aivojen nestetasapainon säätelyyn. 

Tutkitaan esimerkiksi raajaturvotusten hoitamista ANG2-kasvutekijällä. ANG2-estohoito voi puolestaan tepsiä osaan MS-potilaista. VEGF-B -kasvutekijä mahdollistanee sydäninfarktin jälkeen korvaavien suonien kasvattamisen, aivokalvojen imusuonien lisäämisen ja näin myös liukoisen beeta-amyloidin poistumisen keskushermostosta. Lisäksi tutkitaan VEGF-reseptorien vaikutuksia eri kudosten verisuonistoissa sekä miten potilaat reagoivat verisuoniin kohdennettuihin hoitoihin.

VIROLOGIA


Vastikään HUSissa kehitetty FRET-pohjainen mobiili vieridiagnostiikkakonsepti mahdollistaa siirtymisen nykyisistä kallista diagnostiikkalaitteistoista huomattavasti edullisempiin ja nopeampiin menetelmiin. Uutta menetelmää voi käyttää kaikkien vasta-aineiden mittauksiin taudinmäärityksestä allergiataipumuksen ja taudin kantajuuden osoittamiseen. Menetelmää tutkitaan nyt kansainvälisesti, kaksi patenttihakemusta on vireillä, spin off -yritys on perusteilla ja yritysyhteistyö on jo alkanut.

Pystytettiin ensimmäisenä maailmassa miltiplex-PCR eli herkkä ja tarkka DNA-monistusmenetelmä kaikille tunnetuille ihmisten polyoomaviruksille. Osoitettiin polyoomaviruksen vaikutus keskushermostoon ja sokeutumiseen sekä löydettiin pään ja kaulan syöpien kudosnäytteistä merkkejä polyoomavirusinfektiosta.

Kudoksissa säilyvien DNA-virusten evoluutiota tutkittaessa on löydetty uusi parvorokon merkkiaine sekä parvorokovirusta kudoksista koko eliniän. Tutkimusta polyooma- ja parvovirusten yhteydestä syövän syntyyn jatketaan.

Eläinvälitteisten ja luonnosta tarttuvien sairauksien patogeneesiä, diagnostiikkaa, seulontaa, levinneisyyttä ja niiden lääkehoitoja on tutkittu. Lisäksi on etsitty uusia viruksia ja selvitetty aiheuttavatko ne tauteja. On osoitettu mm., että hyttyset välittävät Suomessa kahta orthobunyavirusta, jotka aiheuttavat sairaalahoitoa vaativia  keskushermostoinfektioita.

HUSLABin asema infektioiden kansainvälisenä keskuksena vahvistui tutkimuksen yhteydessä kehitettyjen menetelmien ansiosta. Niitä on sovellettu uusien virusten löytämiseksi luonnosta ja potilasnäytteistä sekä kehitetty LT-FRET-menetelmään soveltuvaa pikadiagnostiikkaa myyräkuumeelle ja zikavirusinfektiolle.

Selvitettiin, että bokavirus 1:n aiheuttaman hengitystiesairauden diagnosointi tulee tehdä eri menetelmiä yhdistäen. Tutkimus krypotokokin aiheuttamista aivokalvotulehduksista ja keuhkokuumeen esiintymisestä Suomessa on meneillään.

Zikaviruksen levinneisyys osoittautui epidemia-aluetta suuremmaksi sekä yhteys äidin zikavirusinfektion ja sikiön aivovaurion välillä vahvistui: tieto vaikutti kansainväliseen epidemian torjuntaan. Parhaillaan selvitetään zika- ja puutiaisaivokuumeviruksen keskushermostohakuisuuden ja neuropatogeenisyyden molekyylideterminantteja. Muita tutkittuja viruksia ovat olleet mm. arenavirus, hantavirus ja pogostantautia aiheuttava Sindbis-virus.
Tulosta
27.11.2019 10:05